epSOS -hanke on ensimmäinen laaja-alainen eurooppalainen hanke, jolla pyritään luomaan edellytyksiä terveystietojen sähköiselle välittämiselle maasta toiseen

 

epSOS on lyhenne sanoista Smart Open Services for European Patients. Hankkeeseen osallistuu useita EU-maita sekä muutama EU:hun kuulumaton maa:  Itävalta, Belgia, Tsekin tasavalta, Tanska, Viro, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Malta, Norja, Puola, Portugal, Slovenia, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Alankomaat, Turkki, Iso-Britannia.

 

epSOS -hankkeessa testataan potilastietojen toimittamista ja käytettävyyttä yli kansallisten rajojen.  Hankkeessa testattavia palveluja ovat potilastietojen yhteenveto ja sähköinen lääkemääräys.