Yasa ve mevzuat perspektifleri

epSOS projesi elektronik hasta kayıt sistemlerine odaklanmakta ve karmaşık bir politika ortamı çerçevesinde işlerlik sağlamaktadır. Projenin ilk odak noktası, hasta özeti veri setleri ve e-reçetelere sınır ötesi erişimdir. epSOS, başlangıçta 10 AB üye devleti içeren ve geniş bir ölçekte yer alması tasarlanan bir pilot proje olarak planlanmıştır, ancak Ocak 2011’den bu yana 23 Katılımcı Ülke kapsamında genişletilmiştir. epSOS projesi (Avrupa kapsamında işbirliği ve katılımcı ülkelerin arasında yapılan taahhüde dayanarak) hastalara sürekli ikamet ettikleri ülke dışında sağlanan sağlık hizmetinin kalite ve güvenliğini arttırmanın mümkün olduğunu göstermeyi hedeflemektedir.