Sistemler ve Standartlar

epSOS mimarisi Servis Yönelimli Mimari prensipleri üzerine inşa edilmiştir. epSOS servisleri pasif servislerdir ve arayüzleri Web Servis Tanımlama Dili’ne (Web Service Description Language [W3C WSDL 1.1]) uyumlu Web servislerle hayata geçirilmişlerdir. Bir servis tüketicisi ile servis sağlayıcısı arasındaki iletişim her zaman servis tüketicisi tarafından başlatılır. Tüm katılımcı ülkeler bu servisleri ‘Sistem Mimarisi’ bölümünde tanıtılan UKN aracılığıyla diğer ülkelerin kullanımına açar. 

Ulusal Kontakt Noktasının ulusal e-sağlık altyapısı ile bağlantısı tamamlandıktan sonra aşağıdaki son kullanıcı servisleri UKN’nın epSOS arayüzü üzerinden erişilebilir hale gelir:

·         Tanımlama Servisi (Identification Service)

·         Hasta Servisi (Patient Service)

·         Talimat Servisi (Order Service)

·         e-Tedarik Servisi (eDispensation Service)

·         Onam Servisi (Consent Service)

Ulusal Kontakt Noktası aynı zamanda anlamsal birlikte çalışabilirliği sağlamak için aşağıdaki dahili servisleri barındırmaktadır:

·         Taksonomi Yöneticisi (Taxonomy Manager)

·         Terminoloji Servisi Erişim Yöneticisi (Terminology Service Access Manager)

Bunlara ek olarak UKN denetim ve kimlik doğrulama servisleri sağlamaktadır.