Hasta ve Vatandaşlar için epSOS

Yurtdışında tehlikesiz ve güvenli sağlık hizmeti

Turist, iş adamı, değişim öğrencisi olarak yurtdışında bulunduğumuzda, sağlık hizmetine ihtiyaç duyup duymayacağımız ihtimali üzerinde pek düşünmeyiz. Ancak, bu seyahatler esnasında bir sağlık kuruluşuna (doktor, hastane, sağlık hizmeti veren bir kuruluş veya eczane) başvurmamızı gerektirecek acil sağlık problemleri ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple, mevcut sınır ötesi sağlık servisleri hakkında bilgi sahibi olmak, sağlığımız açısından oldukça önemlidir. 

 Yurtdışında sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda karşılaşabileceğiniz ortak sorunlar

Farklı dillerin kullanımından kaynaklanan iletişim sorunları ile karşılaşabileceğiniz gibi, yanınızda  medikal öykünüzü içeren bir belge (medikal rapor, aşı kayıtları, laboratuar sonuçları vs.) olmadan bir sağlık kuruluşuna başvurduğunuzda, karşılaştığınız sağlık uzmanı sizin için doğru tedaviye karar vermede birtakım zorluklar yaşayabilir. Bu durum alacağınız sağlık hizmeti ve tedavinin kalitesini olumsuz etkileyebilir. Sınır ötesi elektronik sağlık hizmeti (hasta özetleri) bu tür problemleri ortadan kaldırabilmekte ve yurtdışında alınacak sağlık hizmetinin kalitesini de büyük ölçüde arttırabilmektedir. Ayrıca elektronik reçete (e-reçete) sistemi yurtdışında olduğunuz zamanlarda reçete yazdırabilmeniz için olanak sağlamaktadır. Böylece, kendi ülkenizden uzun süreliğine ayrılmış bile olsanız, almanız gereken ilaç tedavisinin sona ermesi veya kesilmesi ile ilgili endişe duymanıza gerek kalmamaktadır.