epSOS Servisleri

epSOS projesinin hedeflerinden birisi olan kişisel sağlık verisinin sınır ötesi karşılıklı değişimini sağlamak için proje kapsamındaki ulusal kuruluşlar e-sağlık servislerinin pilot uygulamalarla test etmek üzere birlikte çalışmaktadır. Avrupalı hastalar epSOS pilot çalışma kapsamındaki ülkelerin turistleri, yabancı işçileri, değişim öğrencileri ve seyahat eden iş adamları olarak sağlık hizmetine ihtiyaç duyduklarında sınır ötesi e-Sağlık hizmetlerini ilk kez kullanma imkânı bulacaktır. Projede geliştirilen teknik içerik, yasal içerik aynı zamanda organizasyonel kavramlar bir yıl sürecek genişletilmiş uygulamalı teste tabi tutulmaktadır. Bu sebeple, epSOS, e-Sağlık servislerini aşağıdaki alanlarda test uygulaması kapsamına dahil edecektir:

 

  • Hasta Özeti:  Hastanın sonraki tedavileri için önemli tıbbi veriye erişim olarak tanımlanabilir. 
  • Elektronik reçete servislerinin sınır ötesi kullanımı ("e-reçete" veya "e-ilaç"). 
  • 112 acil servislerinin uyumu.
  • Avrupa Sağlık Sigortası Kartı (Integration of the European Health Insurance Card -EHIC ).
  • Hastanın verilere erişimi.