T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Projeye Katılımı

Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda; Türkiye, sağlık kayıtlarının ülke çapında elektronik olarak toplanması konusunda dünyanın başarıya ulaşmış sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS) 15 Ocak 2009’da faaliyete geçmiştir ve Ağustos 2010 itibarıyla ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu kamu hastanelerinin tamamı ile özel ve üniversite hastanelerinin %70’inden fazlası USBS’ye bağlanmış olup hastalarının Elektronik Sağlık Kayıtları’nı (ESK) günlük olarak göndermektedir. Birinci basamak hasta sağlık kayıtlarını ülke çapında toplayan Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS); Aile hekimlerinin hastalarının kayıtlarını girdikleri, hastalarını takip edebildikleri, hastanelere yönlendirebildikleri hasta sağlık kayıtlarının oluşturulduğu bir sistem olup ayrıca Performans Değerlendirme ve Karar Destek Sistemini de içermektedir. AB Komisyonu tarafından desteklenen epSOS projesi, 2008 yılında, AB sathındaki birçok ülkeyi bir araya getiren epSOS-I ile başlamıştır. Türkiye’nin e-sağlık alanında kaydetmiş olduğu önemli gelişmeler, Sağlık Bakanlığı'nın epSOS-II projesinde yer almasında etkili rol oynamıştır. Projede Türkiye ile birlikte birçok Avrupa ülkesinden, aralarında Sağlık Bakanlıklarının da bulunduğu toplam 47 kurum yer alacaktır.