Proje Üyeleri ve Yararlanıcılar

epSOS projesi ortaklığı, 23’ü AB üyesi ve 3’ü AB üyesi olmayan ülkelerden olmak üzere toplam 47 üyeden oluşmaktadır. Bu üyeler, Sağlık Bakanlıkları, Ulusal Yeterlilik Merkezleri, Sosyal Sigorta Kurumları, bilimsel kuruluşlar ve ayrıca teknik ve idari yönetim birimlerini içermektedir. 

Bu bölümde, yararlanıcıların iletişim adresleri, tüm katılımcı ülke veya uluslar ve ayrıca Endüstri Takımı üyeleri ile ilgili genel açıklamaların yer aldığı tam listeye ulaşabilirsiniz. 

·                     Katılımcı ülkeler

·                     Yararlanıcılar

·                     Endüstri Takımı