epSOS Nedir?

AB Komisyonu tarafından desteklenen, “Avrupa Hastalarına Yönelik Akıllı Hizmetler”in baş harflerinin bir araya getirilmesiyle adlandırılan epSOS projesi birinci fazını tamamlamış olup bugün artan katılımla birlikte, ikinci fazına “epSOS II Pilot Projesi” olarak devam etmektedir. 

 Projenin temel amacı:


  •  Hasta özetleri ve e-reçete'de kullanılan epSOS örnek olgularının çoğaltılması ve netleştirilmesi,
  • epSOS hizmetlerinin Avrupa Sağlık Sigorta Kartı ve 112 Acil servis hizmetleri gibi farklı alanlarla uyumunun sağlanmasıdır.

<address>

epSOS projesi, kimlik yönetimi için mevcut olan temel yapıları ve hizmetleri, hizmet  güvenliğini, semantik ve standartları birleştirecek ve kullanıma hazır hale getirecektir. epSOS çekirdek servislerin fonksiyonel gereksinimlerini (Hasta özetleri, e-reçete, değerlendirmenin yanı sıra test etme ve hasta kayıtlarına erişimi, Avrupa Sağlık Sigortası Kartı ile uyum, 112 Acil Servis Hizmetleri ile uyum gibi yeni epSOS servislerinin pilot işlemleri) geliştirilecek ve genişletilecektir.

 

Başlangıç-Bitiş Tarihi

1 Temmuz 2008 – 31 Aralık 2013

Toplam Süre

66 ay (5,5 yıl)

Kapasite

BİT Politika Destek Programı kapsamında Avrupa Komisyonu Rekabet Edebilirlik & Yenilik Çerçeve Programı (CIP) tarafından 36,5 Milyon € destekle ortaklaşa finanse edilmektedir. 

Yararlanıcı sayısı (Konsorsiyum yapısı)

47 Yararlanıcı:
Sağlık Bakanlıkları, Ulusal/ Bölgesel Yeterlilik Merkezleri ve Proje Yönetim Kurulu:
• Proje Teknik Yönetim Lideri: Gematik
• Proje İdari Yönetimi: Empirica
• Proje Koordinatörü: SALAR

Ülke Sayısı

 20 AB üyesi ve 3 üye olmayan devletten oluşan 23 farklı Avrupa ülkesi

epSOS Kapsamındaki Altyapı ve İnsan Kaynakları 

epSOS Servislerindeki Altyapılar 

Sağlık Hizmeti Sunan Organizasyonlar dahil 

3.445

Hastaneler

183

Eczaneler

2.149

Tedavi Noktaları (PoC)

1.113

epSOS servislerindeki İnsan Kaynakları

Sağlık Uzmanları

30.157

 epSOS genişleme projesinin somut hedefleri aşağıda belirtilmektedir:

  •  epSOS'a üye ülke katılımının arttırılması, yeni ülkelerin ve muhtemel uluslararası etmenlerin uyumu,
  •  epSOS yapıtaşları ve hizmetleri hususunda dayanışmanın ve büyümenin geliştirilmesi,
  •  epSOS'un temel hizmeti olan hasta özeti ve e-reçetenin işlevsel gereksinimlerinin sürdürülmesi ve rafine edilmesi,
  • 112 Acil servis hizmetlerinin epSOS hizmetleri ile uyumunun test edilmesi ve değerlendirilmesi,
  • epSOS hizmetlerinin sınır ötesi benzer uygulamalarla karşılaştırılmasıdır. 

epSOS sınır ötesi iletişim oluşturma kapsamında işbirlikçi çözümlerin arandığı iki farklı  e-sağlık hizmeti bulunmaktadır.

</address>

  • Hasta Özeti “Patient Summary”
  • e-Reçete “e-Prescription”