epSOS Hakkında

“Smart Open Services for European Patients (epSOS)”, çok sayıda farklı ülkeyi işbirliği kapsamında bir araya getiren ilk Avrupa e-sağlık projesi olup, Avrupa Birliği üye ülke vatandaşlarına kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sağlayabilmek amacıyla, uzun süreden beri devam eden elektronik sağlık kayıtlarının kullanılmasına yönelik birçok iyileştirme girişimi sonucu oluşturulmuştur. epSOS projesi, mevcut ulusal sistem ve düzenlemeleri değiştirmeden, e-sağlık kayıt sistemlerinin hizmet altyapısını geliştirerek sınır ötesi birlikte işlerliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. Hasta özeti/acil veri setleri ve ilaç kayıt/e-reçete çözümlerini içeren elektronik sağlık kayıt sistemleri birçok Avrupa ülkesi tarafından öncelikli olarak ele alınmaktadır. Bu dokümanlar, acil durumlarda sağlık personeline hayat kurtarıcı bilgiler sağladığı gibi, bazen gereksiz olabilen tanısal prosedürlerin tekrarlarını da azaltmaktadır. Ayrıca epSOS dokümanlara hızlı erişimi sağlayarak ve tıbbi hataların sıklığını azaltarak hasta güvenliğine önemli bir katkı sağlamaktadır. 

Proje kapsamında geliştirilen organizasyonel, teknik ve yasal kavramlar, bir yılı aşkın bir süre boyunca devam eden yoğun test uygulamalarının konularıdır. Öncelikle epSOS pilotuna katılan ülkelerde bulunan yabancı turistler, yabancı işçiler, değişim öğrencileri ve o ülkelere seyahat eden iş adamları sınır ötesi e-sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı bulacaklardır.

 

epSOS projesi, “Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı" kapsamında "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP)" altında finanse edilmektedir.