“Smart Open Services for European Patients (epSOS)”, çok sayıda farklı ülkeyi işbirliği kapsamında bir araya getiren ilk Avrupa e-sağlık projesi olup Avrupa Birliği üye ülke vatandaşlarına kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sağlayabilmek amacıyla, uzun süreden beri devam eden elektronik sağlık kayıtlarının kullanılmasına yönelik birçok iyileştirme girişimi sonucu oluşturulmuştur. epSOS projesi, mevcut ulusal sistem ve düzenlemeleri değiştirmeden, e-sağlık kayıt sistemlerinin hizmet altyapısını geliştirerek sınır ötesi birlikte işlerliğin sağlanmasını hedeflemektedir. Hasta özeti/acil veri setleri ve ilaç kayıt/e-reçete çözümlerini içeren elektronik sağlık kayıt sistemleri birçok Avrupa ülkesi tarafından öncelikli olarak ele alınmaktadır. Acil durumlarda bu dokümanlar sağlık personeline hayat kurtarıcı bilgiler sağladığı gibi, bazen gereksiz olabilen tanısal prosedürlerin tekrarlarını azaltmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için “epSOS Hakkında” sayfasını ziyaret ediniz.