epSOS-piloten

En viktig del av epSOS-projektet är den gemensamma piloten. Piloten startade i slutet av 2011 och pågår till mitten av 2014.

Konkret innebär piloten att en svensk invånare kan hämta sina förskrivna läkemedel på ett utländskt apotek, samt att utländska medborgare kan hämta sina förskrivna förskrivna läkemedel på ett svenskt apotek. Utvöver detta skall svenska patienters "Patient Summary" (patientöversikt) kunna skickas elektroniskt till en utländsk läkare, för att förbättra den utländska läkarens möjlighet till att ge bästa möjliga medicinska behandling.  Detta endast då patienten lämnat sitt samtycke till att informationen skall kunna hanteras över landsgränserna.

Sverige kommer att deltaga i pilotdriften rörande elektroniska recept från och med hösten 2013. Det finns ännu inget datum för när Sverige kan deltaga vid utväxling av patientöversikter.

Även om 24 länder deltar i projektet kommer Sverige att starta sitt samarbete med Grekland, Danmark, Portugal och Italien. Senare kommer samarbetet att utökas med Kroatien, Frankrike, Österrike och Finland. Länderna ingår i piloten med ett stort antal apotek och läkare. Vissa länder deltar med endast elektroniska recept eller patientöversikt. I Sverige har projektet ingått ett samarbete med ett antal apotek i Haparanda, Torneådalen, Stockholm och Malmö. Dessa apotek kommer att leverera läkemedel till utländska medborgare genom expediering av deras utländska elektroniska recept.