Bakgrund

EU-ländernas samarbete kring eHälsa i syfte att öka patienternas säkerhet och trygghet vid vård och behandling i annan medlemsstat att resulterat i att länderna för första gången gemensamt utvecklar gränsöverskridande vårdtjänster i ett storskaligt pilotprojekt, Smart Open Services for European Patients (epSOS).