Välkommen till epSOS – ett europeiskt projekt kring ehälsa

epSOS är det första EU projektet på ehälsoområdet som kopplar samman så många och olika länder i praktiskt samarbete.

Flera av EU:s medlemsstater inför elektroniska patientjournaler med syfte att höja kvaliten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården. Lösningar för att överföra information mellan vårdgivare, såsom journalöversikter, läkemedelsförteckningar och elektroniska recept (e-recept) bidrar till en säkrare vård, inte minst i akuta situationer då rätt information kan rädda liv.

Många länder har redan infört elektroniska system och lösningar, däremot är interoperabilitet (informationsutbyte) mellan olika nationella system en ny frågeställning. Interoperabilitet innebär att olika system kan kommunicera och utbyta information kring en enskild patient. I takt med att Europas medborgare blir alltmer rörliga ställs högre krav även på tillgången på sjukvård över gränserna, och på så sätt även på fungerande kommunikation mellan länderna. Interoperabilitet är avgörande för att säkra kommunikation mellan nationella och/eller regionala sjukvårdssystem och lösningar – s.k. ehälsotjänster.

epSOS är ett ehälsoprojekt som finansieras av EU och de 23 deltagande länderna gemensamt. Inom ramen för epSOS kommer länderna att utveckla och utvärdera en gemensam infrastruktur för tjänster för gränsöverskridande interoperabilitet mellan hälso- och sjukvårdssystem i Europa. Detta skall ske utan att förändra legala föreskrifter och redan existerande nationella system och lösningar. De tekniska, legala och organisatoriska lösningarna ska testas i en storskalig pilot fram till 30 juni 2014. Patienter från utvalda länder och regioner kommer då kunna använda gränsöverskridande ehälsotjänster på resande fot i Europa.

  • Flag of the European Union
  • Logo of the ICT Policy Support Programme (ICT PSP)