epSOS för svenskar

De övergripande målen med gränsöverskridande eHälsa i Europa är att:

  • Stödja patientrörligheten i Europa
  • Öka effektiviteten och kostnadseffektiviteten i den gränsöverskridande vården
  • Tillhandahålla säker vård både på nationell och europeisk nivå

epSOS kommer leverera rekommendationer, tekniska och semantiska specifikationer, systembeskrivningar, organisationsmodeller och IT-lösningar för att förbättra interoperabiliteten på en internationell nivå. epSOS kommer dessutom testa dessa resultat genom storskaliga tillämpningar som inbegriper pilotsajter i flera europeiska länder och regioner.

Med start i januari 2013 påbörjas dessa piloter under för en 12 månader försöksperiod. epSOS pilotsajter i flera olika europeiska länder kommer att visa på möjligheten att utbyta data i form av patientöversikt och e-recept. För första gången någonsin kommer patienter på resande fot i Europa få chansen att använda gränsöverskridande ehälsotjänster.

Varje deltagande land har valt ut sina pilotkandidater för att säkerställa att epSOS-tjänsterna kommer till praktisk användning under pilotdriften 2013. Flera av pilotkandidaterna är platser med stor befolkning, turistområden som lockar tusentals utländska besökare, eller gränsområden med pendling över gränserna. Sex olika scenarios för piloten har identifierats (sändare och mottagare av patientöversikt, och/eller e-recept) och samtliga ska testas inom ramen för piloten. Projektet har valt ut en kombination av pilotkandidater med syfte att säkerställa att alla scenarios testas i tillräcklig omfattning.

Mer information om samtliga pilotområden, utförandeprocessen och en lista över godkända pilotkandidater finns tillgängligt på engelska.

Klicka här för praktiska exempel på hur patientöversikt och e-recept förbättrar kvalitén inom hälso- och sjukvård.