Výhody a prínosy pre pacientov

Hlavným cieľom projektu cezhraničnej interoperability systémov služieb elektronického zdravotníctva v Európskej únii je:

  • podporiť pohyb pacientov v Európe,
  • zvýšiť efektivitu a hospodárnosť nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
  • zabezpečiť poskytovanie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti doma i v Európe.

Projekt epSOS neprináša len odporúčania, technické a sémantické špecifikácie, popisy systémov, organizačné modely, software a softwarové nástroje ku zvýšeniu interoperability systémov služieb elektronického zdravotníctva na nadnárodnej úrovni, ale získané výsledky zároveň overuje vo viacerých európskych krajinách a regiónoch v rámci pilotných projektov.

Pilotné štúdie projektu epSOS, ktoré sa budú v rôznych európskych krajinách realizovať od januára do decembra 2011, overia možnosti výmeny údajov z pacientskych sumárov, elektronických lekárskych predpisov (recepty) a výdaja liekov na elektronický lekársky predpis mnohým európskym pacientom, ktorí vyhľadajú lekársku pomoc v zahraničí. Po prvýkrát pacienti budú mať možnosť efektívne využívať služby cezhraničného systému elektronického zdravotníctva. 

Každá zúčastnená krajina si zodpovedne vybrala svoje pilotné územie s cieľom zabezpečiť, aby sa služby elektronického zdravotníctva riešené v projekte epSOS overili na dostatočnom počte prípadov.

V rámci rozsiahleho pilotného projektu bude overených celkom šesť rôznych scenárov  (odosielanie a prijatie údajov z pacientskych sumárov, elektronických lekárskych predpisov (recepty) a výdaj liekov na elektronický lekársky predpis), pričom väčšina určených pilotných území bude overovať len vybrané scenáre. Pre dosiahnutie optimálneho stavu overovacích procesov v pilotnom projekte epSOS a na dosiahnutie potrebného záveru budú  výsledky z jednotlivých pilotných projektov zúčastnených krajín dôsledne skombinované.

Viac informácií o rozsiahlom pilotnom projekte a procese realizácie vo vybraných pilotných územiach na stránke www.epsos.eu  (epSOS Large Scale Pilot – v anglickom jazyku).

Praktické ukážky (modelové príklady) aj služby elektronického zdravotníctva (pacientske sumáre, elektronické lekárske predpisy a výdaj liekov na elektronický lekársky predpis) môžu zvýšiť kvalitu bežne poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré nájdete v časti Čo je epSOS?