Váš príspevok k epSOS službám: hodnotenie

Pilotný test epSOS je v činnosti jeden rok a ponúka pacientom možnosť zdravotnej starostlivosti v inej európskej krajine poskytnutím zabezpečenej cezhraničnej výmeny údajov. Hodnotenie pilotných služieb sleduje dva ciele:

1.    Zbierať informácie a analyzovať prvé výstupy a výsledky.

2.    Ukázať, ako epSOS služby vplývajú na vzťah medzi zdravotníkmi a pacientmi, ako aj na celkové postavenie eHealth v Európe.

Odporúčania pre ďalší vývoj cezhraničného eHealth  v Európe sa budú zakladať na výsledkoch hodnotenia.

Prečo je hodnotenie dôležité a kto by mal vyplniť dotazník?

Služby epSOS boli vyvinuté, aby vám zjednodušili život pri cestovaní po Európe. Preto je váš názor a skúsenosti pre pojektový kolektív epSOS dôležitý. Podporíte zdokumentovanie účinnosti epSOS služieb a tak vyplnením dotazníka prispiete k ich budúcemu zlepšeniu. V širšom zmysle vaše hodnotenie tiež pomôže zlepšiť zdravotnú starostlivosť v celej Európe.

Váš vklad je dôležitý bez ohľadu na to, či ste mali kladnú alebo zápornú skúsenosť, alebo získali či nezískali svoju informáciu. Bezprostredne po kontakte s epSOS službou  v zdravotníckom zariadení vám dajú papierový dotazník. Prosím, vyplňte tento dotazník podľa pokynov a odovzdajte ho v zdravotníckom zariadení. Na správne zodpovedanie otázok je dôležité venovať dostatočný čas pozornému prečítaniu pokynov.

Čo hodnotíme?

Ak ste sa stretli s niektorou epSOS službou, kolektív epSOS by sa rád poučil z vašich skúseností. Hodnotenie sa zameriava najmä na nasledovné:

1.    Boli ste so službami spokojní/nespokojní?

2.    Zdalo sa vám, že  bezpečnosť údajov a správnosť informácií boli dodržané/nedodržané?

Anonymita a súkromie

Všetky informácie poskytnuté projektovému kolektívu epSOS sú spracované anonymne, s veľkou starostlivosťou a za žiadnych okolností nebudú postúpené tretej strane. Údaje budú použité výhradne na štatistické účely a neviažu sa k vašej osobe.