Viac

Máte viac otázok?Na hlavnej stránke projektu (po anglicky) nájdete ďalšie informácie a mnoho pôvodných dokumentov na stiahnutie. To the Website in English

epSOS – Európsky projekt elektronického zdravotníctva

Projekt epSOS je prvý európsky projekt elektronického zdravotníctva, ktorý v rámci medzinárodnej spolupráce združuje veľký počet rôznorodých krajín.

V súčasnom období sa vývojom systémov elektronických zdravotných záznamov zaoberajú spoločne viaceré členské štáty Európskej únie s cieľom zvýšenia kvality a účinnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pacientske elektronické záznamy, údaje pre mimoriadne situácie, informácie o predpísaných liečivách, či elektronické lekárske predpisy môžu prispieť k poskytovaniu bezpečnejšej starostlivosti, zabrániť vzniku chýb v liečení i opakovaniu duplicitných, často zbytočných vyšetrení a lekárom v kritických situáciách  poskytnúť životne dôležité informácie o zdravotnom stave pacientov.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa jednotlivé štáty vo svojom úsilí dlhú dobu zameriavali na implementáciu predmetných systémov len na národných úrovniach, bez ohľadu na potrebu zabezpečenia  interoperability so systémami elektronických zdravotných záznamov ostatných krajín.  V čase veľmi rýchleho rozvoja Európskej únie ako celku, keď dôležitou rolou začína byť i migrácia občanov (a taktiež pacientov), je nevyhnutná interoperabilita, čo znamená zabezpečenie komunikácie jednotlivých národných a regionálnych systémov  a služieb elektronického zdravotníctva pre možnosť poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom projektu epSOS financovaného zo zdrojov Európskej únie je vytvoriť a posúdiť infraštruktúru služieb pre zaistenie cezhraničnej interoperability jednotlivých systémov  elektronických zdravotných záznamov v Európe bez nutnosti vykonávať zmeny v doterajších  zákonných opatreniach a národných systémoch. V priebehu roka 2011, vytvorené interoperabilné riešenia, či už technické, právne alebo organizačné, sa postupne overia v rámci rozsiahleho pilotného projektu v reálnych situáciách, keď pacienti z vybraných zemí a regiónov (turisti, obchodní cestujúci, zahraniční študenti, osoby dochádzajúce, dlhodobo či trvale žijúce v zahraničí) budú môcť pri svojich cestách do krajín, zapojených do projektu epSOS, využívať služby cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.