Seznam oskrbovalnih mest

Poiščite storitev epSOS!

Opens external link in new windowTukaj lahko najdete seznam oskrbovalnih mest v državi, ki jo želite obiskati.

Pozor: iskanje je mogoče le v angleškem jeziku.

Projekt epSOS: Z DOSTOPOM DO KLJUČNIH ZDRAVSTVENIH PODATKOV DO KVALITETNEJŠE ZDRAVSTVENE OSKRBE V TUJINI

Projekt epSOS združuje 23 evropskih držav

Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) in Ministrstvo za zdravje RS sodelujeta v obsežnem evropskem projektu z naslovom Posredovanje ključnih zdravstvenih podatkov pacienta za zdravljenje v tujini oziroma s kratico epSOS (Smart Open Services for European Patients). Namen projekta je dosegljivost ključnih medicinskih podatkov za zdravstveno oskrbo državljanov, ki iščejo zdravniško pomoč v drugi evropski državi, ob spoštovanju pravic do varovanja osebnih podatkov in zasebnosti.<//span>

Evropski državljani postajamo vse bolj mobilni, saj vse več potujemo in delamo v tujini, zato tudi vse pogosteje v tujini potrebujemo zdravstveno pomoč. Za kakovostno zdravstveno obravnavo pa tudi zdravnik v tujini potrebuje ključne zdravstvene podatke pacienta. Sodobna informacijska tehnologija že dolgo omogoča, da pooblaščeni zdravstveni delavci na osnovi pacientove privolitve, lahko dostopajo do pomembnih zdravstvenih podatkov, zbranih v njegovi matični državi. Zato se je v Evropi pojavljalo veliko pobud za vzpostavitev ustreznega okolja in pogojev, da bi se take tehnične možnosti uporabile v prid boljše zdravstvene oskrbe evropskih državljanov.

 

V projektu epSOS sodeluje 47 partnerji iz 20 držav Evropske unije (EU) in treh držav ne članic. Cilj projekta je izvesti pilotske projekte, s katerimi bomo vzpostavili dve čezmejni storitvi – posredovanje povzetka pacientovih podatkov ter e-predpisovanje in e-izdaja zdravil. Zato bodo ključne naloge ureditev ustreznih pravnih podlag v posameznih sodelujočih državah, zagotovitev primerne organizacije dela in vzpostavitev tehničnih rešitev. V začetni fazi projekta se bo preverilo izvedljivost in sprejemljivost splošne-tehnične, organizacijske in pravno usklajenost predlaganih rešitev. Storitve epSOS, ki vključujejo povzetke bolnikovih podatkov in e-predpisovanje/e-izdajo zdravil, bodo na voljo poskusno med nekaterimi državami že konec letošnjega leta. Slovenija se bo testno vključila v izmenjavo podatkov v letu 2012, predvidoma najprej z Avstrijo in Slovaško.