Ocenjevanje za izvajalce

Vaš prispevek k epSOS storitvam: Ocenjevanje za izvajalce zdravstvenih dejavnosti

epSOS testni pilotni projekt deluje eno leto in omogoča izvajalcem zdravstvenih dejavnosti pridobiti pacientove podatke ali upravljati z elektronskimi recepti iz drugih evropskih držav. Ocenjevanje pilotnih storitev je namenjeno sledečim ciljem:

  1. Zbiranje informacij in analiza zbranih rezultatov
  2. Prikazati vpliv epSOS storitev na interakcijo med izvajalci zdravstvene dejavnosti in pacienti, kakor tudi splošen vpliv na eZdravje v Evropi.

Priporočila za nadaljnji razvoj čezmejnih storitev eZdravja bodo osnovana na rezultatih ocenjevanj storitev.

Vaš odziv s stališča izvajalca zdravstvenih dejavnosti je zelo pomemben epSOS projektni skupini, ker omogoča skupini možnost učenja iz vaših izkušenj in izboljšanja epSOS storitev.

Prosimo vas da izpolnete epSOS vprašalnik po vsakem stiku s pacientom.

Pristopna koda, ki vam je bila dodeljena s strani vaše lokalne epSOS skupine, vam omogoča dostop do online vprašalnikov.

Kaj se ocenjuje?

EpSOS projektna skupina želi zbrati vaše ocene uporabe epSOS storitev:

  1. Ali ste bili zadovoljni/nezadovoljni s storitvijo?
  2. Ali je bilo varovanje in točnost podatkov varno in zadovoljivo?

Anonimnost in zasebnost

Vse informacije, ki jih posredujete epSOS projektni skupini so obravnavane anonimno in z veliko pozornosti, tako da v nobenem primeru ne bodo posredovanje morebitni tretji osebi. Vsi podatki so namenjeni izključno statistični obdelavi in v ne nudijo uvida v podatke posamezne osebe.

epSOS pacientovo ocenjevanje – pomembna informacija za izvajalce zdravstvenih dejavnosti

Pacientovo ocenjevanje epSOS storitev je zelo pomembno, zato je vsak epSOS pacient pozvan da izpolni vprašalnik po njegovem/njenem posvetovanju.

Za razliko od online vprašalnika za izvajalcezdravstvanih dejavnosti je pacientom dodeljena papirna verzija verzija vprašalnika za paciente skupaj s papirnimi navodili, posredovanimi s strani zdravstvenega osebja.

Izvajalce zdravstvenih dejavnosti prosimo da pojasnite pomembnost ocenjevanja in jih vzpodbudite k izpolnitvi vprašalnika.

Pacienti naj oddajo izpolnjen vprašalnik direktno v škatlo, ki se v ta namen nahaja na točki nege ali pa ga pošljejo na sledeči naslov:

<address>

epSOS projektna skupina

Inštitut za varovanje zdravja

Trubarjeva 2

1000 Ljubljana

</address>

Vprašalniki so na voljo v vseh jezikih morebitnih epSOS pacientov in se nahajajo Opens external link in new windowtukaj.

Nacionalna epSOS skupina vam lahko priskrbi dodatne informacije o procesu ocenjevanja.