epSOS v Sloveniji kmalu na voljo

15. 11. 2012

Slovenija se bo po zahtevanih preverjanjih ustreznosti, predvsem zahtev varnosti, predvidoma v prvi četrtini leta 2013 testno vključila v izmenjavo podatkov z drugimi sodelujočimi državami. Največ izmenjav načrtujemo z Italijo in Avstrijo.

Slovenija je že začela z namestitvijo potrebne infrastrukture za Nacionalno kontaktno točko (NKT), katere vlogo je prevzel Inštitut za varovanje zdravja RS. Pripravili smo tudi strukturo povzetka podatkov o pacientu z definicijami in nabori podatkov ter ustrezne klasifikacije, prevode in preslikave. NKT bo povezana z nacionalno interoperabilno hrbtenico. Vsebina povzetka podatkov je usklajena z vsebino ostale pomembne zdravstvene dokumentacije, ki jo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti. 

Projekt epSOS se je pred kratkim predstavil tudi na Kongresu medicinske informatike 2012 v Zrečah, kjer je bilo izpostavljeno, da bodo vsa priporočila, tehnične specifikacije, opisi sistema, organizacijski modeli, programska oprema, programska orodja itd. uporabni tudi pri izgradnji nacionalne infrastrukture in pri uveljavljanju direktive o čezmejnem koriščenju zdravstvenih storitev. 

V začetku novembra je potekala prva delavnica s potencialnimi sodelujočimi izvajalci zdravstvene dejavnosti naprojektu epSOS, na kateri je bil predstavljen dosedanji potek projekta in storitve, ki jih epSOS omogoča. Izvajalci so bili seznanjeni z vsebino projekta, pravnimi podlagami in varnostjo osebnih podatkov ter splošnimi prednostmi, ki jih projekt prinaša pacientom.

Priprava dokumentacije za slovenske izvajalce zdravstvene dejavnosti

25. 5. 2012

Slovenska projektna skupina epSOS pripravlja paket dokumentacije za slovenske izvajalce zdravstvene dejavnosti oziroma razvijalce njihove programske opreme, ki bi želeli sodelovati v projektu epSOS.

Poudarek bo na opisu funkcionalno-tehničnih zahtev za dopolnitev obstoječe programske opreme, s ciljem vzpostavitve povezav med izvajalci (t. i. nacionalno infrastrukturo) in nacionalno kontaktno točko projekta epSOS. 

Predstavitev izhodiščne verzije dokumentacije načrtujemo v začetku junija 2012.

 

Začetek pilotne faze projekta epSOS

4. 5. 2012

Projekt epSOS je 13. aprila 2012 s pilotnim preverjanjem tehničnih, semantičnih in pravnih rešitev po letu razvoja prešel v operativno fazo,ki so se eno leto razvijale znotraj projekta.

Evropski pacienti, vključeni v pilotni projekt epSOS in sodelujoči izvajalci zdravstvene dejavnosti bodo sedaj na vključenih oskrbovalnih mestih lahko uporabljali in ocenjevali epSOS čezmejne storitve Povzetka podatkov o pacientu, eRecepta in eIzdaje. S pomočjo projekta epSOS, ki izvajalcem zdravstvene dejavnostizagotavlja zaščiteno elektronsko obliko potrebnih podatkov o pacientu, je mogoče izboljšati zdravstveno oskrbo državljanov v tujini.

V Opens external link in new windowbazi oskrbovalnih mest si lahko ogledate, kateri izvajalci zdravstvene dejavnosti sodelujejo v pilotni fazi projekta epSOS.

  

VIDEO O ePREDPISOVANJU/eIZDAJI RECEPTA

28. 3. 2012

Oglejte si novi video projekta epSOS o ePredpisevanju/eIzdaji receptov, ki ga najdete Opens external link in new windowtukaj. 

V videu, ki je bil predstavljen na osrednjem dogodku ob začetku pilotnega projekta epSOS v Atenah, je prikazana izdaja zdravil italijanskemu državljanu v Grčiji. 

 

VIDEO O PETIH EVROPSKIH PILOTNIH PROJEKTIH VELIKEGA OBSEGA

28. 3. 2012

Pilotni projekti, v veliki meri vodeni s strani držav članic EU, razvijajo praktične rešitve, preizkušene v realnih primerih vladnih služb po vsej Evropi, ki bodo pripomogle k oblikovanju čezmejnih upravnih storitev. Praktične rešitve bodo javnim upravam različnih držav EU omogočile enoten digitalni jezik, kljub različnim govorjenim jezikom in nacionalnim tehničnim posebnostim. Porušile bodo digitalne prepreke v Evropi in postavile temelje za evropsko rast in konkurenčnost. Poleg projekta epSOS potekajo še štirje tovrstni projekti, in sicer: e-CODEX, STORK, PEPPOL in SPOCS.

Vseh pet projektov bo v prihodnje združenih pod enotnim krovnim projektom. Projekt epSOS se bo nadaljeval v sklopu omenjenega projekta, ker bo pripomoglo, da bo vzpostavljena infrastruktura v uporabi tudi po koncu pilota.

Oglejte si video o petih pilotnih projektih velikega obsega, ki je bil prvič predstavljen na 6. evropski ministrski konferenci o eUpravi med 17. in 18. novembrom 2011 v Poznanu na Poljskem. Najdete ga Opens external link in new windowtukaj

 

1. SEJA NADZORNEGA ODBORA PROJEKTA epSOS SLO

18. 1. 2012 

12. januarja 2012 je potekala 1. seja Nadzornega odbora projekta epSOS SLO. Nadzorni odbor, katerega člani so Marija Seljak, direktorica Inštituta za varovanje zdravja RS, Barbara Morovič, generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje RS in Jasmin Džaferović, vodja sektorja eZdravje na Ministrstvu za zdravje RS, je potrdil plan projekta do konca leta 2012 in se strinjal s predvidenim obsegom dela ter planiranimi viri za izvedbo projekta.

Cilj projekta je vzpostavitev pilota za izmenjavo Povzetka podatkov o pacientu v novembru 2012. Projektna skupina je pridobila od Nadzornega odbora  usmeritve za ključne aktivnosti v prihodnjih 3 mesecih: izbiri ekspertne skupine za definiranje Povzetka podatkov o pacientu, izbiri pilotnih mest in zagotavljanju varnostnih standardov pri izmenjavi podatkov.

Projektna skupina se je dogovorila tudi o tesnejšem sodelovanju z nacionalnim  projektom eZdravje.