Država A je sodelujoča država v projektu epSOS, kjer so shranjeni osebni zdravstveni podatki pacienta, ki je vključen v projekt epSOS, oziroma kjer je ta pacient zdravstveno zavarovan. Gre za državo, ki ima zdravstvene osebne podatke pacienta.

Država B je sodelujoča država v projektu epSOS, kjer so omogočene storitve epSOS, ko pacient išče zdravstveno oskrbo v tujini. Gre za državo, ki za namen izvajanja zdravstvene oskrbe pacienta v tujini potrebuje informacije o pacientu.

Sporazum o dodelitvi sredstev epSOS je pogodba (vključno s prilogami), podpisana med Evropsko komisijo in upravičenci projekta epSOS. Upravičenci so organizacije, ki sodelujejo kot partnerji pri projektu epSOS.

Povzetek podatkov o pacientu (angleško Patient Summary, v nadaljevanju PPoP) pomeni skrajšani sklop podatkov pacienta, ki zdravstvenemu osebju zagotavlja bistvene podatke, potrebne ob izvajanju zdravstvene oskrbe pacienta.

Nacionalna kontaktna točka (angleško National Contact Point, v nadaljevanju NKT) je organizacija, ki jo določi vsaka sodelujoča država kot tehnični, organizacijski in pravni vmesnik med različnimi nacionalnimi funkcijami in infrastrukturami. NKT je pristojna za sklepanje pogodb in dogovorov z drugimi organizacijami zato, da se zagotovijo storitve epSOS.


Pacienti epSOS so mobilni državljani sodelujočih držav, ki iščejo zdravstveno varstvo v enem izmed oskrbovalnih mest epSOS in uporabljajo pilotne storitve epSOS. Za slovenske paciente epSOS je pogoj, da so podali izrecno osebno privolitev (v pisni obliki): 1 – za izdelavo PPoP, 2 – za hrambo PPoP, 3 – za posredovanje PPoP NKT za namen posredovanja povzetka njegovih zdravstvenih podatkov s strani NKT izvajalcu zdravstvene dejavnosti v državi B za namen zdravstvene obravnave. Privolitev pacienta mora biti izrecna, nedvoumna, svobodna in dana na podlagi jasnih informacij o vsebini in namenih obdelave osebnih podatkov.

Oskrbovalna mesta epSOS (angleško Points of Care) pomenijo kraj, kjer lahko pacient epSOS poišče zdravstveno varstvo. To so lahko bolnišnice, ambulante registriranih izvajalcev zdravstvene dejavnosti ali katere koli druge ustanove v sistemu zdravstvenega varstva v državi B, ki sodeluje pri pilotnem projektu epSOS.

Zdravstveno osebje epSOS pomeni osebe, ki je strokovno usposobljene za zagotavljanje zdravstvenega varstva; te osebe so imenovane pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki so vključeni v projekt epSOS.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti epSOS je oseba, ki ima pravno sposobnost za izvajanje zdravstvene dejavnosti in uporabo osebnih zdravstvenih podatkov za izpolnjevanje svojih obveznosti.


Sodelujoče države so države, ki glede na odobritev in revizijo Usmerjevalnega odbora projekta epSOS izpolnjujejo pogoje za vstop v področje epSOS.