Za vsa vprašanja, ki so povezana s pilotnim projektom epSOS, se lahko obrnete na informacijsko točko na Inštitutu za varovanje zdravja RS (Nacionalna kontaktna točka):

E-naslov Nacionalne kontaktne točke: epsos@ivz-rs.si

Naslov Nacionalne kontaktne točke: 
Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana