Wat is epSOS?

EpSOS (Smart Open Services voor European Patients) is gestart in juli 2008 als een breed Europees project. EpSOS wordt georganiseerd door betrokken partijen uit twintig EU-lidstaten en drie niet-EU-landen, waaronder ministeries van Volksgezondheid, nationale expertisecentra en tal van ICT-organisaties. Het belangrijkste doel van epSOS is het ontwikkelen van een praktisch e-Health raamwerk en ICT-infrastructuur. Deze moeten voor een beveiligde toegang tot medische informatie van patiënten bij verschillende Europese gezondheidszorgsystemen zorgdragen. Daarnaast is het de bedoeling om de gevonden oplossingen te testen die binnen de scope van de ‘Large Scale Pilot’ vallen.

EpSOS onderscheidt twee e-Health services waarvoor oplossingen worden gezocht voor de interoperabiliteit in grensoverschrijdende communicatie:

Professionele Samenvatting

De Patient Summary - in de context van epSOS - refereert aan een dataset die de volgende zaken bevat:

  • algemene informatie over de patiënt (b.v. naam, leeftijd);
  • een medische samenvatting, bestaande uit de belangrijkste klinische gegevens van patiënten (b.v. allergieën, huidige medische problemen, medische implantaten, grote chirurgische procedures van de afgelopen zes maanden);
  • een medische samenvatting met een lijst van alle huidige medicatie;
  • informatie over de Professionele Samenvatting zelf (b.v. wanneer en door wie de Professionele Samenvatting is gegenereerd).

De Patient Summary voorziet artsen van patiëntinformatie in hun eigen taal. Hiermee wordt de taalbarrière weggenomen die vaak optreedt wanneer patiënten gebruikmaken van de gezondheidszorg in een ander land. Bij zowel noodsituaties als geplande zorg kan de Patient Summary essentiële informatie leveren en op deze wijze gezondheidszorg professionals helpen bij het maken van keuzes en zorgdragen voor de kwaliteit en veiligheid van zorg (bijvoorbeeld het voorkomen van contra-indicaties).

ePrescription en eDispensation

In dit kader refereren de diensten ePrescription en eDispensation aan het voorschrijven van medicijnen met behulp van software en elektronische overdracht van het recept van de voorschrijver (de gezondheidszorg professional) naar de verstrekker (bijvoorbeeld apotheek). De verstrekker ontvangt het voorschrift elektronisch, het medicijn wordt aan de patiënt gegeven (eDispensation) en vervolgens wordt informatie over het uitgegeven medicijn elektronisch gerapporteerd.

Interoperabiliteit is noodzakelijk wanneer een patiënt in het buitenland is, terwijl een medicijn al is voorgeschreven in het land van herkomst. In deze situatie moet de apotheker elektronisch toegang hebben tot het recept en wanneer het medicijn is uitgegeven moet dit gemeld worden bij het gezondheidszorgsysteem van het land van herkomst van de patiënt.