Voordelen voor patiënten

De belangrijkste doelstellingen van de grensoverschrijdende interoperabiliteit van e-Health zijn:

  • Ondersteuning bieden aan de mobiliteit van patiënten in heel Europa.
  • Het verhogen van de efficiëntie en kosteffectiviteit van grensoverschrijdende zorg.
  • Het leveren van veilige medische behandeling, zowel nationaal als in heel Europa. 

EpSOS voorziet in het leveren van aanbevelingen, specificaties, systeembeschrijvingen, organisatiemodellen en software tools. Deze zijn gericht op interoperabiliteit binnen Europa. Daarnaast worden deze resultaten door het uitvoeren van een pilot in tal van Europese regio’s en landen getest.

Van januari tot december 2013 demonstreren de epSOS proeflocaties de mogelijkheden van het uitwisselen van gegevens van de Patient Summary, ePrescription en eDispensation. In de loop van deze pilotstudie krijgen Europese patiënten voor het eerst de mogelijkheid om effectief gebruik te maken van grensoverschrijdende e-Health services.

Om zeker te stellen dat epSOS services in voldoende mate worden ingezet in diverse situaties binnen de gezondheidszorg, heeft elk participerend land haar pilot locatie zorgvuldig gekozen.

Vaak gaat het om grootstedelijke gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, toeristische regio’s die duizenden buitenlandse bezoekers aantrekken of de grensregio’s met intensief woon-werk verkeer. Zes verschillende scenario’s (zenden of ontvangen van informatie over de Patient Summary, ePrescription of eDispensation) worden getest binnen het kader van de ‘Large Scale Pilot’. Aangezien het grootste gedeelte van de voorgestelde pilot locaties slechts enkele scenario’s dekken, wordt een weldoordachte combinatie van pilots samengesteld. Hiermee wordt de optimale effectiviteit en het inzicht van de ‘Large Scale Pilot’ gegarandeerd. Nederland en het Verenigd Koninkrijk nemen niet actief deel aan deze pilot.

Meer informatie over de ‘Large Scale Pilot’, het implementatieproces en de goedgekeurde kandidaten voor de pilotlocatie is beschikbaar in het Engels.