Sustav i standardi

Arhitektura epSOS sustava zasniva se na paradigmi okrenutoj uslugama. epSOS usluge su pasivne te implementirane kao usluge Weba čija sučelja su specificirana korištenjem Web Service Description Language [W3C WSDL 1.1]. Komunikacija između korisnika i pružatelja usluge uvijek je inicirana sa korisnikove strane. Svaka zemlja koja sudjeluje u projektu (Participating Nation (PN)) osigurava ove usluge kroz nacionalnu kontaktnu točku (National Contact Point (NCP)) koja djeluje kao pružatelju usluge za ostale zemlje sudionice, odnosno kao pristupna točka za korisnike usluga.