Opsežni pilot projekt epSOS uspostavljen je u svrhu razvoja i testiranja pilot sustava prekogranične razmjene podataka kao potpore zdravstvenim uslugama koje se pružaju europskim građanima izvan države njihovog uobičajenog boravište putem razmjenjivog elektroničkog zdravstvenog kartona o pacijentu (Patient Summary - PS) i elektroničkog recepta (ePrescription).

Okvirni sporazum i njegovi aneksi razvijeni su za uspostavljanje neophodne razine povjerenja te kako bi se osiguralo da se zdravstveni stručnjaci [članak 3. stavak (c) podstavak (f) Direktive 2011/24/EU] mogu osloniti na integritet podataka kao temelj za odlučivanje, kao i postojanje odgovarajućih sigurnosnih sustava koji će osigurati podatke od pristupa neovlaštenih strana, te da sve strane poštuju pravo pacijenta na informiranu suglasnost za razmjenu podataka.