Cilj projekta je stvoriti dvije prekogranične usluge:
 - prosljeđivanje sažetka zdravstvenih podataka o pacijentima i
 - eRecept u inozemstvu

Ključni zadaci nalaze se u organizaciji relevantnih pravnih osnova u zemljama sudionicama, osiguranju adekvatne organizacije rada i uspostavi tehničkih rješenja.
Projekt epSOS zamišljen je kao polazište i poticaj za daljnju suradnju u razvoju eZdravstvenih usluga u Europi.

Projekt ima za cilj analizirati podatke o tehničkoj i pravnoj usklađenosti predloženih usluga u različitim zemljama Europe, uskladiti postojeća nacionalna rješenja i stvoriti uvjete da bude u mogućnosti ponuditi pacijentima zdravstvene usluge kada putuju u druge zemlje koje sudjeluju u epSOS pilot projektu.

Razmjena sažetih podataka o pacijentu i eRecept zahtijeva razvoj povjerenja između svih sudionika projekta. Sve strane uključene obvezuju se na skrb o pravima pacijenata u skladu s nacionalnim i europskim propisima, posebice pravo na zaštitu osobnih podataka.

Svaka država sudionica u projektu epSOS imenuje jednu pravnu osobu odgovornu za epSOS u smislu nacionalnih pitanja, to je nacionalna kontaktna točka. Opširnije o ulozi NCP možete pročitati Opens external link in new windowovdje.
Ministarstvo zdravlja 10. lipnja 2013. imenuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, u okviru pilot projekta epSOS Republike Hrvatske, da preuzme ulogu nacionalne kontaktne  točke.