Dobrodošli

Projekt epSOS:

Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sudjeluju u pilot projektu pod nazivom Opens external link in new windowepSOS (Smart Open Services for European patients).
epSOS je pilot projekt Europske komisije s ciljem osmišljavanja, izgradnje ili nadogradnje već izgrađene informatičke infrastrukture koja omogućava prekograničnu interoperabilnost elektroničkih zdravstvenih sustava u Europi i time omogućiti sigurnu razmjenu medicinskih podataka o osobama koje putuju unutar Europske unije, a koriste zdravstvene usluge u inozemstvu.

Cilj projekta je dostupnost ključnih medicinskih podataka o pacijentu kako bi se pružila primjerena zdravstvena skrb građanima koji zatraže liječničku pomoć ili žele podići lijek u nekoj drugoj europskoj zemlji, uz poštivanje prava na zaštitu osobnih podataka i privatnosti.

Mobilnošću europskih građana, što zbog turističkih i poslovnih putovanja, a što zbog školovanja ili rada u inozemstvu, dolazi do sve češće potrebe za liječničkom pomoći u inozemstvu. Za kvalitetno liječenje pacijenta, zdravstvenom djelatniku u inozemstvu potrebne su bitne zdravstvene informacije o pacijentu. Suvremena informacijska tehnologija omogućuje da ovlašteni zdravstveni djelatnici, na temelju pristanka pacijenta, mogu pristupiti relevantnim zdravstvenim podatcima prikupljenim u domovini pacijenta.