Τι είναι το epSOS;

Οι Έξυπνες Ανοιχτές Ηλεκτρονικες Υπηρεσίες για τους Ευρωπαίους Ασθενείς (εν συντομία: epSOS), είναι ένα πανευρωπαϊκό έργο που ξεκινησε τον Ιούλιο του 2008, και που υλοποιειται  από δικαιούχους που εκπροσωπούν δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων υγείας, Εθνικων Κεντρων Τεχνογνωσιας και εκπροσωπους επιχειρήσεων. Ο κύριος στόχος του epSOS είναι να αναπτύξει ένα πρακτικό πλαίσιο ηλεκτρονικής υγείας και καταλληλες  υποδομές  στον τομεα της  Πληροφορικης και Επικοινωνιων που θα επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση των διάφορων μη εθνικων ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στις πληροφορίες αναφορικά με την υγεία του ασθενούς. Επισης να δοκιμάσει τις  μεθόδους αυτες στα πλαίσια ενος Πιλοτικού Έργου Μεγάλης Κλίμακας.

Το epSOS έχει εντοπίσει δύο χωριστές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας για τις οποίες αναζητούνται  διαλειτουργικές μέθοδοι στη διασυνοριακή επικοινωνία: Τον Φάκελο Ασθενούς (patient medical record) και Ηλεκτρονικές Συνταγές (e-prescription / e-dispensation).

Φάκελος Ασθενούς

Ο Φάκελος Ασθενούς στα πλαίσια του epSOS αναφέρεται σε ένα σύνολο στοιχείων που περιέχε

  • γενικές πληροφορίες για τον ασθενή (π.χ. όνομα, ηλικία)
  • ένα ιατρικό φάκελο που αποτελείται από τα πιο σημαντικά κλινικά δεδομένα του ασθενή (π.χ. αλλεργίες, τρέχοντα ιατρικά προβλήματα, ιατρικά εμφυτεύματα, μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, κλπ.)
  • ένα φαρμακευτικό φάκελο όπου αναγράφονται όλα τα τρέχοντα φάρμακα που αφορουν τον ασθενη
  • πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο το Φάκελο Ασθενούς (π.χ. πότε και από ποιον δημιουργήθηκε)

Ο Φάκελος Ασθενούς θα παρέχει στους γιατρούς πληροφορίες για τους ασθενείς τους στη δική τους γλώσσα, επιλύοντας έτσι τα γλωσσικά εμπόδια που προκύπτουν συχνά όταν οι ασθενείς αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα. Σε επείγοντα περιστατικά αλλά και σε προγραμματισμένη περίθαλψη ο Φάκελος Ασθενούς μπορεί να παράσχει βασικές πληροφορίες, οι οποίες βοηθούν τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας στη λήψη των αποφάσεων, και ως εκ τούτου διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (π.χ., με την πρόληψη ανεπιθύμητων παρενεργειών των φαρμάκων).

Παραδείγματα χρήσης των Φακέλων Ασθενούς

Ηλεκτρονικές Συνταγές

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συνταγών (ePrescription and eDispensation) αφορούν τη συνταγογράφηση των φαρμάκων μέσω χρήσης του λογισμικού και την ηλεκτρονική διαβίβαση της συνταγής από το Παραπέμποντα (επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης), στο Διανεμητή (π.χ., φαρμακείο), όπου η συνταγή ανακτάται ηλεκτρονικά, το φάρμακο δίνεται στον ασθενή  και οι πληροφορίες σχετικά με το διανεμημένο φάρμακο διαβιβαζονται ηλεκτρονικά.

Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνικών συστημάτων είναι αναγκαία στην περίπτωση ενός ασθενή που χρειάζεται κάποιο φάρμακο που έχει ήδη συνταγογραφηθεί στη χώρα καταγωγής, όταν πάει σε μια άλλη χώρα. Σε αυτή την περίπτωση ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι σε θέση να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στη συνταγή, και όταν το φάρμακο έχει αποσταλεί, το σύστημα θα πρέπει να ενημερώνει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας του ασθενούς σχετικά με τα διανεμημένα φάρμακα.

Παραδείγματα χρήσης των Ηλεκτρονικών Συνταγών