Πώς επωφελούνται οι ασθενείς

Οι κύριοι στόχοι για την προωθηση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας της ηλεκτρονικής υγείας είναι οι ακόλουθοι:

  • Υποστήριξη της κινητικότητας των ασθενών σε ολόκληρη την Ευρώπη
  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας της διασυνοριακής υγειονομικής περιθαλψης
  • Παροχή ασφαλούς ιατρικής περίθαλψης οχι μονο  σε εθνικό επιπεδο, αλλα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το epSOS δεν θα περιοριστει στο να εκδώσει μόνο συστάσεις, τεχνικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικά, περιγραφές του συστήματος, μοντέλα οργάνωσης, και εργαλεία λογισμικού που στοχεύουν στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας σε πολυεθνικό επίπεδο, αλλά θα δοκιμάσει επίσης αυτά τα αποτελέσματα αυτα μέσω πραγματικων πιλοτικών εφαρμογών σε πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες και χώρες.

Από τον Ιανουάριο του 2011έως το Δεκέμβριο του 2011, οι πιλοτικές αυτες εφαρμογές του epSOS σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες θα καταδείξουν την δυνατότητα διασυνοριακης ανταλλαγής δεδομένων αναφορικά με το Φάκελο του Ασθενούς και τις ηλεκτρονικές συνταγές και την εκτελεση τους. Κατά τη διάρκεια αυτών των πιλοτικών μελετών εκατομμύρια ευρωπαίοι ασθενείς θα έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας όταν αναζητούν ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες του epSOS θα χρησιμοποιηθούν σε επαρκή αριθμό περιστατικών υγειονομικής περίθαλψης, κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει επιλέξει τις υποψήφιες πιλοτικές της περιοχές πολύ προσεκτικά. Συχνά είναι μητροπολιτικές περιοχές με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, τουριστικές περιοχές που προσελκύουν χιλιάδες ξένους επισκέπτες, ή παραμεθόριες περιοχές με έντονη κυκλοφορία λόγω μετακινήσεων.

Δεδομένου ότι έξι διαφορετικά σενάρια (που αφορουν την αποστολή ή λήψη πληροφοριών σχετικά είτε με το Φάκελο Ασθενούς και τις ηλεκτρονικές συνταγές) θα πρέπει να δοκιμαστούν στα πλαίσια του Πιλοτικού Έργου Μεγάλης Κλίμακας, και ότι οι περισσότερες από τις προτεινόμενες πιλοτικές περιοχές καλύπτουν μόνο μερικά σενάρια η καθεμία,  θα καταρτιστεί ενας καλά μελετημένος συνδυασμός πιλοτικών εφαρμογών ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη αποτελεσματικότητα και επεκτσιμοτητα του Πιλοτικού αυτου Έργου Μεγάλης Κλίμακας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πιλοτικό Έργο Μεγάλης Κλίμακας epSOS, τη διαδικασία εφαρμογής, και με τις εγκεκριμένες πιλοτικές περιοχές διατίθενται στα αγγλικά.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να βρείτε μερικά πρακτικά παραδείγματα («Σενάρια») για το πώς ο Φάκελος Ασθενούς, και οι Ηλεκτρονικές Συνταγές μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης σε ημερήσια βάση.