Συχνές ερωτήσεις


1. 1. Πότε ξεκίνησε το έργο;

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2008.

To top To top

2. Ποιες χώρες συμμετέχουν;

Η ομάδα του έργου αποτελείται από 27 δικαιούχους από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτές είναι (με αλφαβητική σειρά):

 • Αυστρία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Δανία
 • Δημοκρατία της Τσεχίας
 • Ελλάδα
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ισπανία
 • Ιταλία
 • Ολλανδία
 • Σλοβακία
 • Σουηδία

Το epSOS συντονίζεται από τη Σουηδική Ένωση Τοπικών Αρχών και Περιφερειών (SALAR) από τη Σουηδία.

To top To top

3. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου;

Το ποσό που διατίθεται για το έργο ανέρχεται σε 22 εκ. ευρώ, εκ των οποίων το 50 τοις εκατό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δικαιούχοι συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν μια κοινή δομή συντονισμού και δραστηριοτήτων, μειώνοντας έτσι την πραγματική  χρηματοδότηση από την ΕΕ σε περίπου 40 τοις εκατό.

Οι εθνικές αρχές (υπουργεία υγείας, κλπ.) ορισμένων χωρών θα υποστηρίξουν το έργο με μη επιστρεφόμενους εργατομήνες.

To top To top

4. Πώς συμβάλλουν οι συμμετέχουσες χώρες;

Οι εταίροι του έργου έχουν δεσμευτεί στην ανάπτυξη μεθόδων και υπηρεσιών που θα είναι ωφέλιμες και για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και για τις λοιπές ενδιαφερόμενες χώρες της Ευρώπης και παγκοσμίως.

Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για ένα τουλάχιστον πακέτο εργασίας και υποστηρίζεται από τα υπόλοιπα ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής ολοκλήρωση του εν λόγω πακέτου εργασίας. Επισης τοπικά υπουργεία, κέντρα ικανότητας και πολλοί βιομηχανικοί εταίροι εργάζονται ως ομάδα για να βρουν τις κατάλληλες μεθόδους και διαδικασιες για τους Ευρωπαίους ασθενείς.

To top To top

5. Είναι το epSOS ένα καθαρα ερευνητικό πρόγραμμα;

Όχι μονο. Το epSOS είναι ένα «Έργο της Πολιτικής Υποστήριξης της Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών» (Information & Communication Technology Policy Support Project / ICT PSP), μέσω του οποίου οι υφιστάμενες σε εθνικο επιπεδο τεχνικές μέθοδοι θα εφαρμοζονται χωρίς να εμποδίζονται από σύνορα και θα λειτουργούν αλληλοβοηθητικά. Το συγκεκριμένο εργο θα δοκιμαστεί με πιλοτικές υλοποιησεις, με τη συμμετοχή νοσοκομείων, γιατρών και φαρμακείων απο ολη την Ευρωπη.

To top To top

6. Πώς μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να επωφεληθούν;

Οι κύριοι στόχοι αναφορικά με τους Ευρωπαίους πολίτες είναι οι εξής:

 • Υποστήριξη της κινητικότητας των ασθενών και βελτιωση των παρεχομενων σχετικων υπηρεσιων σε ολόκληρη την Ευρώπη
 • Διασφαλιση και εγγυηση της ασφάλειας των ασθενών
 • Αύξηση της αποδοτικότητας και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη διασυνοριακή περίθαλψη
 • Παροχή ασφαλούς ιατρικής περίθαλψης τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

To top To top

7. Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου;

Συστάσεις, τεχνικές προδιαγραφές, περιγραφές και προδιαγραφες συστήματος, μοντέλα οργάνωσης των νεων υπηρεσιων, λογισμικό, εργαλεία λογισμικού, κ.λπ., με στοχο την  βελτίωση της διαλειτουργικότητας σε παν-Ευρωπαικο επίπεδο.

Επιπλέον, θα υπάρχουν πιλοτικές υλοποιήσεις σε πολλές περιοχές.

To top To top

8. Τι θα συμβεί με τα αποτελέσματα;

Οι εταίροι του σχεδίου και το δίκτυο CALLIOPE θα προωθησουν και διαμοιράσουν τα αποτελέσματα σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη μέλη καθώς και στις μη κοινοτικές χώρες. Όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα δωρεάν.

To top To top

9. Είναι το epSOS ένα έργο που αφορά την κάρτα υγείας;

Όχι, το epSOS δεν είναι ένα έργο που αφορά αμεσα την κάρτα υγείας, αν και υποδομές και συστήματα επικοινωνίας που στηρίζονται στην κάρτα υγείας ενσωματώνονται στο έργο. Επιπλέον, η τεχνογνωσία που έχει επιτευχθεί μέσω της κάρτας υγείας ή παρόμοιων έργων θα αξιοποιηθει και θα περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα.

To top To top

10. Θα εξασφαλισθεί η προστασία των ατομικών δεδομένων υγείας;

Ναι. Ένας από τους πρώτης προτεραιότητας κανονισμούς του έργου είναι να διασφαλίσει την προστασία όλων των δεδομενων και αρχείων της υγειονομικής περίθαλψης και  - ανά πάσα στιγμή - να συμβαδίζει με τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και με όλα τα εθνικά πρότυπα της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων.

To top To top

11. Πώς θα αντιμετωπίσει το έργο τις διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές ορολογίες, διαφορετική οργάνωση των συστημάτων υγείας και διαφορετ

Το έργο έχει ισχυρή τεχνική εστίαση, αλλά θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει επίσης και ζητήματα σημασιολογικής και νομικής διαλειτουργικότητας. Η διαλειτουργικότητα των διαφορετικών τεχνικών περιβαλλόντων, η οποία δεν είναι μόνο ζήτημα της διασυνοριακής επικοινωνίας, θα είναι η κύρια πρόκληση. Ωστόσο, στο στάδιο των δοκιμών θα είναι διαθέσιμα συγκεκριμένα διαλειτουργικά στοιχεία, γεγονός το οποίο απαιτεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο και τη σημασιολογία. Το ερώτημα πώς ένα εθνικό σύστημα υγείας είναι οργανωμένο και χρηματοδοτείται είναι μικρότερης σημασίας για το έργο. Επισης θέματα που αφορούν τη διασυνοριακή αποζημίωση δεν αποτελούν μέρος των αρμοδιοτήτων του έργου.

To top To top

12. Θα ενισχύσει το έργο τη συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της υγείας;

Δεδομενου οτι όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν αρομοιες προκλήσεις, η στενότερη διασυνοριακή συνεργασία θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής δομής των υπηρεσιών υγείας. Ο αριθμός των ασθενών που κανουν χρηση ιατρικής περίθαλψης σε αλλα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από εκείνο της κατοικίας τους, αυξάνεται. Η κοινή χρήση της τεχνολογιας της πληροφορικης θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της θεραπείας για τους ασθενείς.

To top To top