Área de prensa

Bienvenido al área de prensa! Aquí encontrará epSOS comunicados de prensa en español.


Comunicados de prensa

  • Nota de prensa del Gobierno de la Islas Baleares - Novembre 2012
  • Molt aviat, els ciutadans de les Illes Balears es podran beneficiar del fet que les seves històries clíniques es puguin consultar a la resta dels estats participants en “epSOS”. De fet, és la comunitat autònoma amb més centres des dels quals es pot consultar la història clínica de pacients estrangers (33 en total: 26 a Mallorca, 6 a Eivissa i 1 a Formentera). Es tracta d’una garantia de seguretat capaç d’aportar valor afegit a les Illes Balears com a destinació turística. A més, amb aquesta iniciativa es promou la projecció de les empreses espanyoles dedicades a la salut electrònica, cosa que ofereix l’oportunitat d’obrir-se portes a nous mercats. A les Illes Balears s’han impartit 37 sessions formatives (29 a Mallorca, 7 a Eivissa i 1 a Formentera; Menorca té previst incorporar-s’hi en breu) i el nombre de professionals formats és de 156 a Mallorca, 50 a Eivissa i 1 a Formentera.

Muy pronto, los ciudadanos de las Islas Baleares podrán beneficiarse de que sus historias clínicas se puedan consultar en el resto de los estados participantes en “epSOS”. De hecho, es la comunidad autónoma con más centros desde los que se puede consultar la historia clínica de pacientes extranjeros (33 en total: 26 en Mallorca, 6 en Ibiza y 1 en Formentera). Se trata de una garantía de seguridad capaz de aportar valor añadido a las Islas Baleares como destino turístico. Además, con esta iniciativa se promueve la proyección de las empresas españolas dedicadas a la salud electrónica, lo que ofrece la oportunidad de abrirse puertas en nuevos mercados. 

En las Islas Baleares se han impartido 37 sesiones formativas (29 en Mallorca, 7 en Ibiza y 1 en Formentera; Menorca tiene previsto incorporarse en breve) y el número de profesionales formados es de 156 en Mallorca, 50 en Ibiza y 1 en Formentera.

  • Participació de l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat al "Workshop on semantic interoperability of ePrescription in the cross-border setting" del projecte epSOS - Octubre 2012
    Opens external link in new window
    Clic aquí para ver este prensa!