Miks epSOS-e projekt algatati?

Euroopa Liidu kodanikud reisivad tänapäeval üha enam ja olles kas äri- või puhkusreisil ei soovi nad, et piirkondlikud või riikidevahelised piirid takistaksid ligipääsu kvaliteetsele ravile. Euroopa Liidu liikmesriikides on jõutud järeldusele, et e-tervis on oluline vahend, mille abil saab tervishoiuteenuste osutamist nii patsiendi kui ka tervishoiutöötaja jaoks kvaliteetsemaks ja efektiivsemaks muuta.

 

epSOS-e katseprojekt algatati piiriüleste tervishoiuteenuste kasutusele-võtu edendamiseks.

Euroopa Komisjon toetab liikmesriikide koostööd kodanike liikuvuse ja piirideta tervishoiu valdkondades nii poliitiliste algatustega kui ka rahaliste vahenditega. 

 

Neid algatusi kirjeldatakse ka e-tervise Opens external link in new windowtegevuskavas , mis alates 2004. aastast on püüdnud patsientide huve silmas pidades luua tingimusi sujuvaks infovahetuseks koosvõimeliste süsteemide vahel.

 

Eelmainitud tegevuskavas väljatoodud eesmärkide saavutamiseks lõi Euroopa Komisjon 2008. aasta juulis kolm omavahel seotud algatust:

  1. Piiriüleste koosvõimeliste digitaalsete terviseloo süsteemide kasutuselevõtu soovitus, mis sisaldab e-tervise koosvõimealaseid soovitusi, hõlmates poliitilisi, sotsiaalseid, õiguslikke, tehnilisi ja semantilisi külgi. Samuti käsitletakse soovituses koosvõime, turvalisuse, eraelu puutumatuse kaitse ja sertifitseerimisega seotud protsesside ja struktuuride loomist Euroopas. Loe eestikeelset dokumenti Opens external link in new windowsiit.
  2. epSOS-e laiaulatuslik katseprojekt. Vaata lisaks Opens external link in new windowingliskeelset epSOS-e projekti lehekülge.
  3. CALLIOPE temaatiline võrgustik. Vaata lisaks Opens external link in new windowingliskeelset CALLIOPE projekti lehekülge.

 

 

Mida 2004-2012 e-tervise tegevusplaan saavutas?

30. aprillil 2004 kooskõlastatud e-tervise tegevusplaan suurendas Euroopa Liidu liikmesriikide teadlikkust e-tervise vajalikkusest ning olulisusest lõimida antud valdkond kogu tervishoiusüsteemiga.

Nüüdseks on kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel valminud e-tervise strateegia ja liigutakse selle rakendamise suunas.

 

Lisaks keskendus 2004. aastal kooskõlastatud e-tervise tegevusplaan järgmistele aspektidele:

  • Pööras tähelepanu piiriülesele ja koosvõimelisele tervishoiule. See algatus juhtis 23 riiki koostööle, et üheskoos luua omavahel ühilduvad ning funktsioneerivad patsiendi terviseseisundi kokkuvõtte ja digiretsepti vormid. Algatus kasvas välja laiaulatuslikust katseprojektist epSOS.
  • Viis mitmete uute Euroopa Liidu projektide finantseerimisele (Opens external link in new windowRenewing Health), tõendades telemeditsiini lahenduste kasulikkust ja aidates kaasa parimate praktikate levimisele tervishoiutöötajate seas.
  • Viis valdkonna spetsiifiliste tehniliste lahendusteni, mis aitavad erinevatel süsteemidel omavahel ühilduda ning suhelda.
  • Loodi Euroopa Liidu ülene telemeditsiini turg, kus tervishoiuteenuste pakkujad olid nõus pakkuma piiriüleseid teenuseid, kuid teenuste ühtlustamiseks vajasid nad ühtseid seaduslikke regulatsioone.
  • Suunas rahvusvahelist tähelepanu koosvõime vajalikkusele, et saavutada e-tervises globaalne ühtne turg, ja vajadusele vastavasse valdkonda spetsialiseerunud töötajaid leida.

Allikas: Opens external link in new windoweHealth Action Plan 2012-2020: Frequenlty Asked Questions