Üldinfo

epSOS ehk Euroopa patsiendi avatud mugavusteenused on laiaulatuslik katseprojekt (Smart Open Services for European Patients Large Scale Pilot).

Projekti põhieesmärk on piiriülese andmevahetuse arendamine ja testimine, et toetada raviteenuste edendamist oma elukohast eemal viibivatele Euroopa kodanikele.
Projekti tähelepanu keskmes on digiretsepti ja patsiendi terviseseisundi kokkuvõtte kasutuslood.

epSOS-e projekt sai alguse 01. juulil 2008 ja kestab kuni 31. detsembrini 2013. Projekti esimeses pooles (2008-2010) töötati välja partnerriikide andmevahetust võimaldav info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu ja e-tervise raamistik.

Alates 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2011 toimusid piloodi ettevalmistustööd ja lahenduste katsetamine algas 2012. aasta alguses.

Projekti konsortsium koosneb 47 partnerist 23 Euroopa riigist (20 Euroopa Liidu liikmesriiki + 3 mitte EL-i riiki).

Eestit esindavad epSOS-e projektis Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium ja Eesti E-tervise Sihtasutus.

 

Olulisemad andmed epSOS-e projekti kohta on välja toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 1. epSOS arvudes

Osalevad riigid 23 Euroopa riiki: 20 Euroopa Liidu liikmesriiki ja 3 mitte EL-i riiki + koostöö USA ja Kanadaga
Kestvus 5,5 aastat: 1. juuli 2008 - 31. detsember 2013
Maht 36,5 mln eurot: finantseerijaks Euroopa Komisjon
Programm Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm: IKT-poliitika toetusprogramm
Konsortsium 47 partnerit: riiklikud ja piirkondlikud tervishoiuasutused ja kompetentsikeskused; Projekti juhtimise meeskond: tehnilise projekti juhtimise eestvedaja (gematik), administratiivse projekti juhtimise eestvedaja (empirica), projekti koordinaator (SALAR); Ärivaldkonna esindajad: 29 ettevõtet + 1 koordineeriv meeskond

To top To top

epSOS-e liikmesriigid ning epSOS-e teenuseid katsetavad riigid

Joonis 1. epSOS teenuste katsetamine

 

Joonisel 1 on väljatoodud epSOS projektis osalevad riigid ja nende katsefaasid.