Find former epSOS Services

Click here to find the Point(s) of Care which were live in each country!

Teie tagasiside epSOS-e teenuste kohta: tervishoiutöötaja küsimustik

küsitluse eemärgiks on:

  1. Koguda teavet ja teha esmane tagasiside ja tulemuste analüüs.
  2. Näidata kuidas epSOS-e teenused mõjutavad tervishoiutöötaja ja patsiendi vahelist suhtlust ning Euroopa e-tervist üldiselt.

Teie tagasiside on väga oluline, sest see aitab projektimeeskonnal õppida teie kogemustest ja selle kaudu parendada epSOS-e teenuseid.

Palun täitke veebipõhine küsimustik peale igat kontakti epSOS-e patsiendiga. Kasutajanime ja parooli edastavad teile projektimeeskonna kohalikud liikmed. Küsimustik ise asub siin.

Mida me hindame?

Projektimeeskond kogub infot epSOS-e teenuste osutamise kohta:

  1. Kas te jäite/ei jäänud teenustega rahule?
  2. Kas info töötlemine oli turvaline /ebaturvaline?

Anonüümsus

Tagasisidet, mida te meile edastate, koheldakse anonüümselt. Infot kasutatakse statistika tegemise eesmärgil. 

epSOS- patsiendi tagasiside – oluline teave tervishoiutöötajale

epSOS-e patsientide küsitlus on samuti väga olulise tähtsusega.

Erinevalt Tervishoiutöötaja küsimustikule, on palutakse patsiendil täita küsimustik paberil.

Tervishoiutöötajatel palutakse informeerida oma epSOS patsiente küsitlusest ning motiveerida neid seda täitma.

Patsiendid võivad esitada täidetud küsimustiku epSOS-e teenust pakkunud tervishoiutöötajale või saata postiga alloleval aadressil:

CAHIAQ Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS), 
Montse Moharra epSOS project,
Roc Boronat 81-95,
08005-Barcelona, SPAIN.

Küsimustikud on tõlgitud kõikidesse epSOS-e projektis osalevate riikide keeltesseOpens internal link in current windowja on allalaaditavad siin.