epSOS tervishoiutöötajale

Tervishoiutöötajatel tekib oma töös tihti olukordi, kus tuleb tervishoiu teenuseid osutada välismaalasele. Õige ravi pakkumine nendele patsientidele võib osutuda raskeks, sest puudub patsiendi terviklik terviselugu (nagu näiteks vaktsiinid, epikriisid, allergiad, praegu kasutusel olevad ravimid jne).

 

Piiriülene terviseinfosüsteem sisaldades Opens internal link in current windowpatsiendi terviseseisundi kokkuvõtet ja Opens internal link in current windowdigiretsepti , võib olla aga lahendus antud probleemile, andes asjakohast informatsiooni patsiendi tervise kohta ning võimaldades pakkuda tervishoiutöötajal kvaliteetset teenust välispatsiendile.