Tugifunktsioonid ja epSOS-e projekti jätkutegevused

epSOS-e põhitegevused on suunatud patsiendi terviseseisundi kokkuvõtte ja digiretsepti teenuste katsetamisele projektis osalevates riikides.

Ühtlasi hõlmab epSOS-e projekt ka järgmisi tugifunktsioone:

 • patsiendi identifitseerimine;
 • terviseteenuste osutajate (TTO) autentimine ja autoriseerimine;
 • patsiendi nõusoleku haldamine;
 • epSOS-e auditlogi haldamine.

epSOS-e projekti põhieesmärgiks on arendada praktiline e-tervise raamistik ja IKT-taristu (võttes aluseks olemasolevad riiklikud taristud), mis võimaldavad Euroopa terviseinfosüsteemidel turvaliselt ligipääseda patsiendi terviseandmetele, eelkõige patsiendi terviseseisundi kokkuvõttele ja digiretseptile.

 

Antud eesmärgi saavutamiseks tuleb ületada mõningad raskused, mis oleksid alljärgnevad:

 • õiguslik koosvõime;
 • organisatoorne koosvõime;
 • semantiline koosvõime;
 • tehniline koosvõime. 

 

 

epSOS-e projekti jätkutegevused

epSOS-e projekti teises faasis identifitseeritakse, analüüsitakse ning testitakse mitmeid uusi ning lisateenuseid: 

 

 • 112 hädaabiteenuste integreerimine

1991. aastal võeti kasutusele number 112, kui universaalne hädaabi number kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Antud lühinumber pakub ööpäevaringset tasuta ligipääsu hädaabiteenustele kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Ka mitmed naaberriigid plaanivad sellele lühinumbrile üleminemist (Ukraina, Türgi, Venemaa). Antud kontekstis hindab ning testib epSOS-e projekt, kuidas 112 hädaabiteenuseid oleks võimalik integreerida Opens internal link in current windowepSOS-e teenustega. Peamiseks eesmärgiks on pakkuda turvalist ning legaalset ligipääsu patsiendi terviseandmetele.

 

 • Euroopa ravikindlustuskaardi integreerimine

epSOS-e projekti teises faasis analüüsitakse, hinnatakse ja koostatakse soovitusi, kas ning kuidas kasutada Euroopa ravikindlustuskaardil olevat informatsiooni mitte ainult kulude hüvitamiseks, vaid ka patsiendi identifitseerimiseks.

 

 • Patsientide ligipääs oma andmetele

Plaanis on pakkuda patsientidele ligipääsu nende terviseseisundi kokkuvõttele, mis on koostatud ning hoiul välisriigis.

 

 • Ravimite kokkuvõte

Informatsioon, mis on vajalik välispatsiendi ravimi väljakirjutamiseks ning väljastamiseks.

 

 • Informatsiooni edastamine päritoluriiki