epSOS-e teenused

epSOS ehk Euroopa patsiendi avatud mugavusteenused on laiaulatuslik katseprojekt, mis viiakse läbi mitmes Euroopa riigis, et muuta tervishoiuteenus kättesaadavamaks oma päritoluriigist eemal viibivatele Euroopa patsientidele. Projekti tähelepanu keskmes on digiretsepti, patsiendi terviseseisundi kokkuvõtte ja ravimi müügiteate edastamise kasutuslood.

epSOS-e projekt hõlmab endas kolme olulist piiriülest teenust:

epSOS-e katseprojekti vältel vahetatakse teadmisi ja kogutakse informatsiooni, et patsiendi terviseseisundi kokkuvõtte ja digiretsepti teenuseid kiiremini ja paremini juurutada.

Katsefaasi käigus testitakse pakutud lahenduste funktsionaalset, tehnilist, semantilist ja õiguslikku koosvõimet.

 

 

Projekti eeldatavad jätkutegevused

epSOS-e laienedes (lisanduvad uued riigid) arendatakse projektiga seotud teenuseid elektroonilise identifitseerimise, turvalisuse tagamise, semantika ja standardite alal.

Kui see on teostatav, siis testitakse järgmisi epSOS-e teenuseid:

  • Patsientide ligipääs oma andmetele eri keeltes;
  • 112 hädaabi teenuste integreerimine:
    kiirabi ligipääs patsiendi terviseseisundi kokkuvõttele;
  • Euroopa ravikindlustuskaardi integreerimine;
  • Ravimite kokkuvõte:
    informatsioon, mis on vajalik patsiendi ravimi väljakirjutamiseks ja väljastamiseks;
  • Informatsiooni edastamine patsiendi päritoluriiki.

Lisainformatsiooni saamiseks vaata Opens internal link in current windowTugifunktsioonid ja projekti jätkutegevused.