Patsiendi terviseseisundi kokkuvõte

Kui inimene vajab välisriigis viibides erakorralist või plaanilist arstiabi, siis on võimalik edastada tema terviseseisundi kokkuvõte epSOS-e projektis osalevale välisriigi tervishoiutöötajale.

epSOS-e patsiendi terviseseisundi kokkuvõte on standardiseeritud meditsiiniandmete vorm, mis sisaldab kõige olulisemaid kliinilisi andmeid patsiendi terviklikust terviseloost.

Patsiendi terviseseisundi kokkuvõte pakub tervishoiutöötajale patsiendi terviseloo hädavajalikku informatsiooni, mida tervishoiutöötajad vajavad erakorralist või plaanilist arstiabi osutades.

epSOS-e patsiendi terviseseisundi kokkuvõte koosneb järgmistest andmeväljadest:

  • Patsiendi üldinfo (nimi, sünniaeg, sugu);
  • Terviseseisundi kokkuvõte, koosnedes tähtsaimast kliinilisest informatsioonist (allergiad, praegused terviseprobleemid, meditsiinilised implantaadid, viimase 6 kuu jooksul läbi viidud olulised kirurgilised protseduurid);
  • Nimekiri kasutuselolevatest ja välja kirjutatud ravimitest (viimase 6 kuu andmed);
  • Informatsioon patsiendi terviseseisundi kokkuvõtte kasutamisest: kes ning millal on informatsiooni otsinud ning kasutanud. Antud informatsiooni logi on oluline patsiendi andmete turvalisuse tagamiseks.

 Alljärgnev kaart annab ülevaate epSOS-e liikmesriikidest, kes testivad patsiendi terviseseisundi kokkuvõtte teenust.