Digiretsept ja ravimi müügiteate edastamine

Üldiselt koosneb see epSOS-e teenus digiretsepti väljakirjutamise ja väljastamise teenustest ning ravimi müügiteate edastamisest.

  • Digiretsept on arsti väljakirjutatud elektrooniline retsept, millele saab apteek ligipääsu, kui pöördutakse sinna oma isikuttõendava dokumendiga, mille alusel on apteekril õigus antud ravim väljastada.
  • Ravimi müügiteate edastamine loob arstile võimaluse saada tagasisidet ravimi väljaostmise kohta.

Peamisteks epSOS-e teenusteks on piiriüleste elektrooniliste retseptide kasutamine, Eesti patsiendi digiretsepti edastamine välisriigi apteeki, välispatsiendile ravimi väljastamine Eesti apteegis digiretsepti alusel.

 

Alljärgnev kaart annab ülevaate epSOS-e liikmesriikidest, kes testivad digiretsepti teenust.