Ohutu ja turvaline tervishoid välismaal

Reisides välismaale turistina, ärireisijana või vahetusüliõpilasena, ei mõelda tihtipeale tervishoiule. Samas, kui leitakse end olukorras, kus tervishoiuteenuste kasutamine välisriigis on vältimatu, on oluline olla kursis pakutavate ning Opens internal link in current windowolemasolevate teenustega.

 

Peamised probleemid välismaal tervishoiuteenuste kasutamisel

Lisaks ilmsele keelebarjäärile, mida võib välisriigis tajuda, võib olla ka suureks probleemiks meditsiiniliste dokumentide puudumine, mille tõttu on raske pakkuda ning määrata õiget ravi. Antud olukord võib aga mõjuda negatiivselt ravi kvaliteedile. Piiriülesed elektroonilised tervishoiusüsteemid (sisaldades patsiendi terviseseisundi kokkuvõtet ning digiretsepti) aitavad kaasa antud probleemi lahendamisel ning tõstavad märgatavalt ka pakutava meditsiiniabi kvaliteeti.