KKK

Millal projekt algas?

 Projekt algas 2008. aasta 1. juulil ja projekti pikendati alates 1. jaanuarist 2011. Projekt lõpeb 31. detsembril 2013.

Millised riigid osalevad?

Projekti konsortsium koosneb 47 partnerist 23-st Euroopa riigist (20 Euroopa Liidu liikmesriiki ja 3 mitte EL-i riiki). Eestit esindavad epSOS-e projektis Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium ja Eesti E-tervise Sihtasutus.

Mis kasu saavad Euroopa kodanikud epSOS-e projektist?

epSOS-e katseprojekti eesmärgiks on epSOS-e teenuste arendamine ja testimine, et patsientidel oleks võimalus saada digiretsepti alusel ravimeid, kui nad viibivad mõnes teises Euroopa riigis. Ravimi peab olema väljakirjutanud päritoluriigis epSOS-e projektis osalev tervishoiuteenuste osutaja. epSOS-e teenuseid kasutavad tervishoiutöötajad saavad juurdepääsu patsiendi päritoluriigis talletatud olulisele tõlgitud kliinilisele informatsioonile (patsiendi terviseseisundi kokkuvõttele). See on võimalik ainult konsultatsiooni korral ja kui patsient on andnud oma nõusoleku. Vaata lähemalt Opens internal link in current windowHüved patsiendile.

Millised on projekti eeldatavad tulemused?

Projekti vältel valmivate soovituste, tehniliste spetsifikatsioonide, süsteemikirjelduste, organisatoorsete mudelite ja tarkvara vahendite eesmärk on suurendada koosvõimet riikidevahelisel tasandil. Lisaks juurutatakse eri piirkondades ka katserakendusi.

Millised on epSOS-e teenused?

epSOS ehk Euroopa patsiendi avatud mugavusteenused on laiaulatuslik katseprojekt, mis viiakse läbi mitmes Euroopa riigis, et muuta tervishoiuteenus kättesaadavamaks oma päritoluriigist eemal viibivatele Euroopa patsientidele. Projekti tähelepanu keskmes on digiretsepti, patsiendi terviseseisundi kokkuvõtte ja ravimi müügiteate edastamise kasutuslood. Vaata lähemalt Opens internal link in current windowepSOS-e teenuseid.