Ofte stillede spørgsmål


1. Hvornår startede projektet?

Projektet startede den 1. juli 2008. Projektet løber til og med 2013.

To top To top

2. Hvilke lande er involveret?

Projektteamet består af 47 deltagere. I alt 23 europæiske lande: 20 EU medlemsstater og 3 lande uden for EU fra 12 EU-lande. Disse er (i alfabetisk rækkefølge):

 • Belgien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Holland
 • Italien
 • Malta
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Schweiz
 • Tjekkiet
 • Tyrkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

epSOS koordineres af Sveriges Kommuner och Landsting (SALAR – Swedish Association of Local Authorities and Regions).

To top To top

3. Hvad er projektets budget?

Det samlede allokerede beløb til projektet er €36.500.000, hvoraf 50 procent finansieres af EU. Deltagerne har indvilliget i at finansiere en fælles projektkoordinering og fælles aktiviteter, hvilket nedbringer den effektive EU-finansiering til cirka 40 procent.

De nationale myndigheder (sundhedsministerier) i nogle lande støtter projektet med ikke-refunderede ressourcer.

 

To top To top

4. Hvordan bidrager de deltagende lande?

Projektets samarbejdspartnere har et stærkt ønske om at udvikle løsninger og serviceydelser, der gavner alle deltagerlandene samt andre interesserede lande i Europa og resten af verden.

Hvert medlemsland er ansvarligt for mindst en arbejdspakke (en større konkret og afgrænset opgave) og får støtte af de andre til at gennemføre denne arbejdspakke. Lokale ministerier, kompetencecentre og adskillige industrielle samarbejdspartnere arbejder sammen som et team om at finde kvalificerede løsninger til europæiske patienter.

To top To top

5. Er epSOS et forskningsprojekt?

Nej. epSOS er et støtteprojekt under EUs projekter for informations- og kommunikationsteknologipolitik (ICT PSP – Information & Communication Technology Policy Support Project), hvorigennem eksisterende tekniske løsninger kommunikerer over grænserne og fungerer sammen. Projektet vil blive testet i pilotdrift, der omfatter hospitaler, læger og apoteker.

To top To top

6. Hvordan kan projektet gavne borgerne i Europa?

epSOS' vigtigste mål for borgerne i Europa er at:

 • understøtte patienters bevægelighed i hele Europa
 • sikre patienternes sikkerhed
 • øge effektivitet og sikre omkostningsbesparelser i grænseoverskridende sundhedsydelser
 • give sikker lægebehandling nationalt og i hele Europa

To top To top

7. Hvad er de forventede resultater af projektet?

Anbefalinger, tekniske specifikationer, systembeskrivelser, organisationsmodeller, software, softwareredskaber m.v. har til formål at forbedre interoperabiliteten på multinationalt og interregionalt niveau.

To top To top

8. Hvad sker der med resultaterne?

Samarbejdspartnerne i projektet og CALLIOPE-netværket formidler resultaterne til alle EU-medlemslande samt ikke-medlemslande. Alle interesserede vil kunne få adgang til resultaterne gratis.

To top To top

9. Er epSOS et sundhedskortprojekt?

Nej, epSOS er ikke et sundhedskortprojekt, selvom en sundhedskortbaseret infrastruktur og kommunikationssystemer er integreret i projektet. Desuden vil viden, der er indsamlet gennem sundhedskort- eller lignende projekter, indgå i resultaterne.

To top To top

10. Er mine personlige sundhedsoplysninger beskyttet?

Ja. En af de vigtigste regler for projektet er at sikre, at alle registreringer af sundhedsoplysninger beskyttes og – til enhver tid – at overholde EU-lovgivningen samt alle nationale lovgivningsstandarder om databeskyttelse.

To top To top

11. Hvordan håndterer projektet forskellige sprog, terminologier, sundhedsvæsener og forskellige tekniske miljøer?

Projektet har et stærkt teknologisk fokus, men det skal også tackle spørgsmål om semantisk og juridisk interoperabilitet. Den største udfordring bliver interoperabiliteten mellem forskellige tekniske miljøer, hvilket ikke kun handler om kommunikation over grænserne. Men i testfasen vil konkrete interoperabilitetsdata være tilgængelige, som kræver særlig fokus på indhold og semantik. Spørgsmålet om, hvordan et nationalt sundhedsvæsen organiseres og finansieres, er mindre vigtigt for projektet, som ikke omfatter anliggender omkring refusion over grænserne.

To top To top

12. Vil projektet føre til samarbejde mellem EU-medlemslande inden for sundhedssektoren?

Da alle europæiske sundhedsvæsener står over for de samme udfordringer, vil et tættere samarbejde over grænserne hjælpe med at etablere en mere effektiv struktur for sundhedsydelser. Antallet af frit bevægelige patienter, der forventer lægebehandling i andre EU-medlemslande end deres hjemland, er stigende. Den fælles brug af informationsteknologi vil øge tilgængeligheden og kvaliteten af behandlinger til disse patienter.

To top To top