Teknik og jura

For at gøre det muligt at udveksle de elektroniske recepter og patientresumé, kræves et avanceret teknisk set-up. Hvert land skal have et nationalt kontaktpunkt, som de nationale systemer kobles op på. De nationale kontaktpunkter kan kommunikere med hinanden, og derved kan der gives adgang til de enkelte landes sundhedsdata. Læs en kort beskrivelse på dansk om det tekniske set-up her. En mere detaljeret beskrivelse findes på engelsk Opens external link in new windowher.

epSOS-projektet har oprettet et open source fællesskab som er i gang med at udvikle fælleskomponenterne i open source kode så alle med interesse for løsningen kan genbruge den og selv bidrage til udviklingen. Mere information findes Opens external link in new windowher. Spørgsmål angående open source fællesskabet kan rettes til Steen Manniche stma(at)ssi.dk.

For at gøre udvekslingen af data lovlig og sikker, er der brug for et stærkt juridisk rammeværk som alle pilot-lande kan stå inde for. Landene har forpligtiget sig over for hinanden i en konsortieaftale med fælles spilleregler for hvordan samarbejdet og piloten skal køre. Dette konsortium har underskrevet en aftale med Kommissionen om gennemførelse af projektet. I Danmark er det Indenrigs- og Sundhedsministeriet der har skrevet under. Sundhedsministeriet har uddelegeret opgaven til National Sundheds-it (NSI) som fungerer som nationalt kontaktpunkt udadtil i Europa og har ansvaret for de data som sendes ud af landet. Derudover skriver NSI kontrakt med de apoteker der deltager i piloten. På den måde sikrer vi os, at der er et kontraktuelt forhold og forpligtigelse helt fra Kommissionen ud til yderste led.

Lignende juridiske set-ups findes i de andre lande. Det gør, at alle aktører i piloten agerer på samme juridiske grundlag.