Hvad er epSOS?

Formålet med epSOS er især at bygge og evaluere en serviceinfrastruktur som skaber interoperabilitet mellem forskellige landes elektroniske sundhedsjournaler.

epSOS i tal

Tidshorisont

1. juli 2008 – 31. december 2013

Varighed

66 måneder (5 1/2 år)

Volumen

 € 36,5 millioner: medfinancieret af EU-Kommissionens Competitiveness and Innovation Programme (CIP) inden for the ICT Policy Support Programme

Antal deltagere (som udgør konsortiet)

 47 deltagere: Består af sundhedsministerier, regionale og nationale kompetencecentre og projektadministrationen:

• Teknisk projektstyring ledet af Gematik (tysk organisation)

• Administrativ projektstyring ledet af Empirica (tysk organisation)

• Projektkoordinator: SALAR (svensk organisation)

Antal lande

23 europæiske lande: 20 EU medlemsstater og 3 lande uden for EU

Størrelse

Infrastruktur:

Sundhedsorganisationer – inklusiv:

3.445

Hospitaler

183

Apoteker

2.149

Menneskelige ressourcer involveret:

Sundhedspersoner (læger, apotekere mv.)

30.157

 

Udveksling af elektroniske sundhedsoplysninger over landegrænser

epSOS forsøger at gøre det lettere for Europas borgere at få adgang til behandling. Hovedformålene med epSOS-projektet er at forbedre kvaliteten af behandling, samt gøre det mere sikkert at modtage behandling i udlandet. Derudover er et af formålene at lave et rammeværk og en kommunikationsstruktur, som gør det sikkert at udveksle elektroniske sundhedsoplysninger mellem sundhedssystemer på tværs af landegrænser, uden patienten er i tvivl om, at informationen kun når frem til de rette personer. epSOS kan bidrage til en øget patientsikkerheden ved at reducere hyppigheden af fejlbehandling, og ved at sikre behandleren hurtigt får adgang til oplysninger om patienten. I nødsituationer kan denne information være livredende, og den kan spare en gentagelse af diagnostiske undersøgelser.

 

De tekniske, juridiske og organisatoriske løsninger der bliver udviklet i epSOS, bliver gennemtestet i en periode på et år. Fokus er på:

 

I første fase:
• Et patientresumé: adgang til vigtige sundhedsoplysninger om en patient
• Elektroniske recepter: mulighed for at få udleveret medicin i udlandet med en elektronisk recept fra hjemlandet.

 

I anden fase (epSOS udvidelse):
• Integration af 112 alarm
• Analyse af mulig integration af det blå europæiske sygesikringsbevis (EHIC)
• Patienters adgang til egne sundhedsdata (hvilket danskere allerede har via Sundhed.dk)

 

For første gang i Europas historie bliver det nu muligt at udveksle elektroniske sundhedsoplysninger mellem de lande der deltager i epSOS-projektet. Det gælder for alle; turister, forretningsrejsende, pendlere, udvekslingsstuderende med flere.  

To top To top