epSOS-piloten

En væsentlig del af epSOS-projektet er den fælles pilot, der startede i efteråret 2011 og løber til udgangen af 2013.

Konkret går piloten ud på, at en dansk statsborger kan få udleveret sin medicin på et udenlandsk apotek, samt at udenlandske borgere kan få udleveret deres medicin på et dansk apotek. Derudover kan danske patienters "Patient Summary" (patientresumé) udleveres til en udenlandsk læge, for at forbedre den udenlandske læges mulighed for at give den bedst mulige behandling. Alt sammen selvfølgelig kun med borgeren/patients samtykke. Danmark kommer i pilotdrift med elektroniske recepter i starten af 2013. Der er endnu ikke sat en dato på, hvornår Danmark deltager i udvekslingen af patientresumé.

Selv om 23 lande er med i projektet er det til at starte med kun enkelte lande ud over Danmark, der indgår i den fælles pilot. De andre lande er i første omgang Frankrig, Grækenland, Italien, Spanien, og Østrig. I løbet af sommeren 2013 deltager bl.a. Sverige, Finland og Portugal også i piloten. Landene indgår i piloten med forskellige antal apoteker og læger. Nogle lande deltager kun med enten lægepraksis, hospitaler eller apoteker. Fra dansk side har vi indgået et samarbejde med et antal apoteker i København og Helsingør. De kommer således til at udlevere medicin til udenlandske borgere på baggrund af deres udenlandske, elektroniske recepter.

Klik her for at se hvordan du kan deltage.

Klik her for at finde ud af, hvor epSOS-services er tilgængelige