Baggrund

Forkortelsen epSOS står for Smart Open Services for European Patients (smarte åbne services for europæiske patienter). epSOS-projektet begyndte i juli 2008 og startede ud med deltagere fra 12 EU-medlemslande, repræsenteret med sundhedsministerier, nationale kompetencecentre og adskillige private virksomheder. Det primære formål med epSOS er at udvikle et praktisk rammeværk inden for sundheds-it, herunder en infrastruktur der kan give sikker adgang til sundhedsoplysninger om patienter. Målet er at teste løsningerne i en stor pilotundersøgelse.


epSOS har identificeret to specifikke elektroniske sundhedsydelser, som man ønsker at udveksle over landegrænser; Patientresumé og elektroniske recepter.


Formålet med epSOS-projektet er at give adgang til europæiske patienters sundhedsoplysninger, når de besøger et andet land i Europa, samt at understøtte fremtidens krav om levering af sundhedsydelser på tværs af landegrænser i EU.


Mange europæiske lande udvikler i dag elektroniske patientjournalsystemer med det formål at øge kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet.

Patientjournaler, kritiske data samt medicinoplysninger og elektroniske recepter kan medvirke til en mere sikker behandling ved at forebygge fejl og give læger sundhedsoplysninger, der kan redde menneskeliv i nødsituationer, samt undgå gentagelser af diagnostiske procedurer.

Mens mange europæiske lande har arbejdet med at implementere nationale elektroniske patientjournaler, har interoperabiliteten mellem de forskellige nationale sundhedssystemer ikke været på dagsordenen i samme grad. Eftersom europæiske lande arbejder mere og mere sammen, er borgernes (og dermed patienternes) bevægelighed mellem landene blevet en vigtig faktor. For at gøre det muligt at levere elektroniske sundhedsydelser over nationale grænser, skal der opnås interoperabilitet – det vil sige mulighed for indbyrdes kommunikation – mellem de forskellige nationale sundheds-it systemer.


epSOS er delvist finansieret af EU og har til formål at skabe og evaluere en serviceinfrastruktur, der muliggør interoperabilitet mellem elektroniske sundhedssystemer over grænserne i Europa, uden at ændre lovbestemmelser og allerede eksisterende nationale systemer. De tekniske, juridiske og organisationsmæssige løsninger, der opnås gennem projektet, vil blive testet i virkelige miljøer i løbet af 2011 til 2013. I denne testfase, kaldet ”storskalapilotprojekt”, vil patienter fra et antal europæiske lande, herunder Danmark, kunne tage til et andet epSOS-land som for eksempel turister, forretningsrejsende, pendlere, udstationerede eller udvekslingsstudenter og nyde godt af elektroniske sundhedsydelser på tværs af landegrænserne.

 

Udvidelsen af epSOS

epSOS-konsortiet bliver større og større: 1. januar 2011 voksede projektet med 11 nye deltagerlande. Det betyder, at projektet nu består af 47 deltagere fra 20 EU-lande og 3 ikke-EU-lande.

 
Projektet er forlænget med 2 år (januar 2012 til og med december 2013). Fra januar 2011 til og med december 2011 forberedes pilotudrulningen. En del af forberedelserne går ud på at få de nye lande involveret i alle dele af projektet. Som en del af udvidelsen og forlængelsen af projektet, er budgettet ligeledes steget fra €22,000,000 til €36,500,000.

Udvidelsen af konsortiet betragtes som en stor fordel for Europa. Det betyder nemlig, at alle de deltagende lande kan nyde godt af hinandens erfaringer og viden, og kan yde støtte til hinanden. epSOS-projektet er et stort skridt videre mod et tættere samarbejde omkring sundheds-it i Europa. Det store antal deltagere betyder selvfølgelig også at projektet skal håndtere de udfordringer som opstår, når lande med forskellige forudsætninger skal arbejde sammen og nå frem til fælles løsninger. Alle deltagere i projektet er dog overbeviste om, at vi sammen kan nå målet om et bedre behandlingsforløb for europæiske borgere, som får brug for behandling eller udlevering af medicin i udlandet.

 

Fremtiden

Det skal understreges, at epSOS kun er et pilotprojekt. Det handler om at prøve løsningerne af. Kan det overhovedet lade sig gøre at udveksle informationer om sundhed elektronisk over landegrænser? Af samme grund er det heller ikke afgjort, hvad der skal ske i fremtiden. Projektet har stor opmærksomhed i EU-Kommissionen fordi det er det første projekt, der rent faktisk kommer til at sende sundhedsoplysninger i mellem landene. Vil den danske recept kunne forstås og indløses på det spanske apotek? Vil den svenske recept kunne forstås og indløses på det danske apotek? Kunne den østrigske læge bruge patientresumeet fra den danske patient, som kom i behandling på det østrigske sygehus? Der er mange spørgsmål, som skal besvares.


Ønsker du at deltage i piloten kan du læse mere her

 

Har du allerede været i kontakt med en epSOS-service? Så giv din mening til kende her og hjælp os med at forbedre servicerne i fremtiden.