epSOS for sundhedspersoner

Som sundhedsperson, hvad enten du arbejder på et apotek, i en lægepraksis eller på et sygehus, kommer du højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt i din karriere i kontakt med en udenlandsk borger, som søger din hjælp. Det kan være svært at give den udenlandske patient den bedst mulige behandling, hvis du ikke har adgang til basale informationer om patienten (det kan være informationer om tidligere behandlinger, aktuel medicinering osv.). Det kan også være svært at tyde en papirrecept fra et andet land, og der kan være tvivl om receptens gyldighed.

Med epSOS’ elektroniske recepter er du ikke i tvivl om receptens gyldighed og med epSOS’ patientresumé kan du blive orienteret om relevant information om patienten, så du får mulighed for at yde den bedst mulige service til udenlandske patienter.