epSOS – evropský projekt elektronického zdravotnictví

Projekt epSOS spojuje již 23 států Evropy

Rostoucí mobilita občanů Evropské unie klade vyšší nároky na mezistátní spolupráci při poskytování služeb a zdravotnictví není v tomto ohledu výjimkou.

Evropská komise se proto rozhodla dlouhodobě podporovat projekty, které umožní mezistátní výměnu zdravotnických informací ve srozumitelné podobě. Mezi takové projekty se řadí i epSOS.

Do této doby vznikaly v jednotlivých státech izolované systémy elektronických zdravotních záznamů, založené na navzájem odlišných principech a standardech. Projekt epSOS má za cíl tyto iniciativy spojit a dát jim společný jmenovatel.

Zdravotničtí profesionálové se obecně shodují, že včasné a správné informace o zdravotním stavu jim umožní poskytnout pacientům kvalitnější, cílenější a efektivnější zdravotní péči. Výsledkem je i komfort pro pacienty, kteří již např. nebudou muset obtížně vysvětlovat zahraničnímu lékaři svá zdravotní omezení a rizika léčby nebo budou moci získat svůj lék (nebo jeho dostupný ekvivalent) i v zahraničí v případě jeho ztráty nebo dočerpání.

  • Flag of the European Union
  • Logo of the ICT Policy Support Programme (ICT PSP)