epSOS pro zdravotníky

Poskytovali jste někdy ve svém profesním životě zdravotní péči zahraničnímu pacientovi? Nerozuměli jste mu, co Vám chce sdělit? Přivítali byste v takové situaci jakékoliv informace o zdravotním stavu, zdravotních omezeních, lécích které užívá? Pak právě Vy oceníte nejlépe přínos projektu epSOS.

Projekt epSOS má za cíl zajistit technologický, terminologický, právní a klinický rámec pro přeshraniční přenos zdravotních dat a jejich zobrazení u konečného příjemce ve snadno a spolehlivě interpretovatelné podobě. Předmětem přenosu jsou zdravotnická data pacienta, tzv. Pacientský souhrn (patient summary) a uložené recepty, tzv. ePreskripce (ePrescription - tuto službu však ČR zatím neprovozuje).